Du er her: Home » Lastvognsdæk » DE-Minimis

DE-Minimis

Alle Windpower dæk opfylder kravene til støtte efter "DE-Minimis", hvilket betyder, at der ud over den lave indkøbspris er mulighed for yderligere at reducere omkostningerne ved hjælp af statslig støtte:

Den tyske godstrafikstyrelse (Bundesamt für Güterverkehr) støtter virksomheder inden for godstrafiksektoren med det såkaldte "DE-Minimis"-støtteprogram for områderne "sikkerhed og miljø" med et maksimalt støttebeløb på op til 33.000 euro årligt. Der gives støtte til køb af udstyr, installationer og andre foranstaltninger inden for områderne miljø og sikkerhed samt rådgivning af virksomhedsledelsen om spørgsmål vedr. miljø og sikkerhed.  Støtteforanstaltninger, der vedrører selve køretøjet omfatter støtte til anskaffelse af støjsvage og rullemodstandsoptimerede lastvognsdæk.  Forudsætningen for at kunne søge støtte er, at dækkene opfylder kravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om typegodkendelse af motorkøretøjer.  (KOM (2008) 316).

Hos Windpower opfylder alle profiler disse krav, hvilket betyder, at der ud over den lave indkøbspris er mulighed for yderligere at reducere omkostningerne ved hjælp af statslig støtte.

DE-Minimis DE-Minimis