Du er her: Home » Persondatapolitik

Persondatapolitik

Vi er meget glade for din interesse i vores virksomhed. Data beskyttelse har særlig stor betydning for forvaltningen af Bohnenkamp AG. Brugen af Internet siderne i Bohnenkamp AG er mulig uden angivelse af personlige data. Men hvis en person ønsker at bruge vores virksomheds særlige tjenester via vores hjemmeside, kan vi kræve behandling af personlige data. Hvis behandlingen af personoplysninger er nødvendig, og der ikke er noget retsgrundlag for en sådan behandling, indsamler vi generelt den pågældende persons samtykke.

Behandling af personoplysninger, såsom navn, adresse, e-mail-adresse eller telefonnummer på en person, skal altid foretages i overensstemmelse med den grundlæggende databeskyttelsesforordning og i overensstemmelse med de regler, der gælder for Bohnenkamp AG Landespecifikke databeskyttelsesbestemmelser. Ved hjælp af denne Databeskyttelseserklæring ønsker vores virksomhed at informere offentligheden om karakteren, omfanget og formålet med de personoplysninger, vi indsamler, bruger og behandler. Desuden informeres de berørte personer om de rettigheder, de er skyld i, ved hjælp af denne Databeskyttelseserklæring.

Som controller har Bohnenkamp AG gennemført talrige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den mest komplette beskyttelse af personlige data, der behandles via denne hjemmeside. Men Internet baserede Data transmissioner har generelt sikkerhedssvagheder, så absolut beskyttelse ikke kan garanteres. Derfor skal enhver berørt person frit kunne videregive personoplysninger til os på alternative ruter, f. eks.

1. definitioner

Bohnenkamp ag's databeskyttelseserklæring er baseret på den terminologi, der anvendes af EU-direktivet og regulerings udbyderen i forbindelse med vedtagelsen af den grundlæggende forordning om databeskyttelse (DS-GMO). Vores fortrolighedspolitik bør være let at læse og forstå for både offentligheden og vores kunder og forretningspartnere. For at sikre dette vil vi gerne forklare den terminologi, der anvendes på forhånd.

Vi bruger følgende vilkår i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, blandt andet:

 • a) personoplysninger
  Personoplysninger er alle oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person (i det følgende benævnt "den pågældende person"). En identificerbar person anses for at være en person, der direkte eller indirekte, navnlig ved at tildele den til en identifikator såsom et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, et online-id eller en eller flere særlige kendetegn, udtrykket Af de fysiske, fysiologiske, Denne fysiske persons genetiske, psykologiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet kan identificeres.
 • b) den pågældende person
  Den pågældende person er en identificeret eller identificerbar fysisk person, hvis personlige Data Behandles af den registeransvarlige.
 • c) behandling
  Behandling er enhver handling, der udføres med eller uden hjælp af automatiserede procedurer eller en sådan serie af operationer i forbindelse med personoplysninger såsom indsamling, registrering, tilrettelæggelse, arrangering, opbevaring, tilpasning eller ændring, Læsning, genfinding, anvendelse, videregivelse ved fremsendelse, formidling eller enhver anden form for levering, matchning eller sammenkædning, begrænsning, sletning eller destruktion.
 • d) begrænsning af behandlingen
  Begrænsning af behandling er mærkning af lagrede personoplysninger med henblik på at begrænse den fremtidige behandling.
 • e) Profilering
  Profilering Er enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, der består i brugen af sådanne personoplysninger til at vurdere visse personlige forhold vedrørende en fysisk person, navnlig for at dække aspekter vedrørende Analysere eller forudsige de præstationer, økonomiske situation, sundhed, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, opholdssted eller placering ændring af denne fysiske person.
 • f) pseudonymization
  Pseudonymisering er behandlingen af personoplysninger på en sådan måde, at personoplysningerne ikke længere kan overdrages til en bestemt person uden tilføjelse af yderligere oplysninger, forudsat at disse supplerende Oplysningerne skal opbevares særskilt og underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at personoplysningerne ikke tildeles en identificeret eller identificerbar fysisk person.
 • g) ansvarlig eller ansvarlig for behandling
  ansvarlig eller ansvarlig for behandling er den fysiske eller juridiske enhed, myndighed, institution eller andet organ, der handler alene eller sammen med andre om de formål og hjælpemidler til behandling Personoplysninger. Når formålene med og formålet med en sådan behandling er fastsat i EU-retten eller i henhold til medlemsstaternes lovgivning, kan den person, der er ansvarlig for eller har ret til de specifikke kriterier for hans udpegelse i overensstemmelse med EU-retten eller medlemsstaternes lovgivning Være.
 • h) processor
  En registerfører er en fysisk eller juridisk person, myndighed, institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den registeransvarliges vegne.
 • i) modtager
  Modtageren er en fysisk eller juridisk person, myndighed, institution eller et andet organ, der videregiver personoplysninger, uanset om det er en tredjepart eller ej. Myndigheder, der kan modtage personoplysninger under et specifikt undersøgelses mandat i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes lovgivning, betragtes dog ikke som modtagere.
 • j) tredjepart
  Tredjemand skal være en fysisk eller juridisk person, myndighed, institution eller et andet organ, som ikke er den registrerede, den ansvarlige person, registerføreren og de ansvarlige personer under direkte ansvar Registerførere har tilladelse til at behandle personoplysninger.
 • k) samtykke
  Samtykke gives af den pågældende person frivilligt til det pågældende tilfælde på en velinformeret og utvetydig måde, i form af en erklæring eller enhver anden klart bekræftet retsakt, som den pågældende person Forstå, at du accepterer behandlingen af de personlige oplysninger i forbindelse med dig.

2. navn og adresse på den registeransvarlige

Den person, der er ansvarlig for anvendelsen af den grundlæggende databeskyttelsesforordning, andre databeskyttelseslove, der gælder i den Europæiske Unions medlemsstater og andre bestemmelser med en databeskyttelseslovgivning, er:

Bohnenkamp AG
Dieselstraße 14
49076 Osnabrück
Tyskland
Telefon: + 49 541 12163 0
E-mail: info@bohnenkamp.de
Hjemmeside: www.bohnenkamp.de

3. navn og adresse på den data beskyttelses ansvarlige

Den databeskyttelsesansvarlige for den registeransvarlige er:

Lars Hille 
TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Haumannplatz 4
45130 Essen
Tyskland
Telefon: + 49 201 63496 106
E-mail: Lars.Hille@de.tuv.com
Hjemmeside: www.TUV.com

Enhver berørt person kan kontakte vores databeskyttelsesansvarlige direkte for spørgsmål eller forslag vedrørende databeskyttelse.

4. cookies

De hjemmesider af Bohnenkamp AG bruger cookies. Cookies er tekstfiler, der gemmes og gemmes via en Internet browser på et computersystem.

Mange Internet steder og servere bruger cookies. Mange cookies indeholder et såkaldt cookie-id. Et cookie-id er et entydigt id for cookies. Den består af en streng, hvorigennem internetsider og servere kan tildeles til den specifikke internetbrowser, hvor cookien blev gemt. Dette gør det muligt for de besøgte websteder og servere at skelne den enkelte browser for den registrerede fra andre Internet browsere, der indeholder andre cookies. En specifik internet browser kan genkendes og identificeres af det entydige cookie-id.

Ved hjælp af cookies, kan Bohnenkamp AG give brugere af denne hjemmeside med mere brugervenlige tjenester, som ikke ville være muligt uden cookie-indstilling.

Ved hjælp af en cookie kan informationen og tilbudene på vores hjemmeside optimeres i brugerens forstand. Som allerede nævnt giver cookies os mulighed for at genkende brugerne af vores hjemmeside. Formålet med denne anerkendelse er at gøre det lettere for brugerne at bruge vores hjemmeside. F. eks. behøver brugeren af en webside, der bruger cookies, ikke at indtaste sine adgangsdata igen, hver gang websitet besøges, fordi det overtages fra Internet stedet og den cookie, der er lagret på brugerens computersystem. Et andet eksempel er cookien til en indkøbsvogn i online shoppen. Onlinebutikken husker de varer, som en kunde har placeret i den virtuelle indkøbsvogn via en cookie.

Den pågældende person kan til enhver tid forhindre, at cookies opsættes på vores hjemmeside ved hjælp af en tilsvarende justering af den anvendte Internet browser, og den er derfor permanent i modstrid med indstillingen af cookies. Desuden kan cookies, der allerede er indstillet, slettes til enhver tid via en Internet browser eller andre softwareprogrammer. Dette er muligt i alle populære internet-browsere. Hvis den berørte person deaktiverer indstillingen af cookies i den anvendte Internet browser, kan ikke alle funktioner på vores hjemmeside være fuldt brugbare.

5. indsamling af generelle data og oplysninger

Hjemmesiden for Bohnenkamp AG indsamler en række generelle data og oplysninger med hvert opkald til Internet siden af en berørt person eller et automatiseret system. Disse generelle data og oplysninger gemmes i serverens logfiler. Browser typerne og de anvendte versioner (1) kan hentes, (2) det operativsystem, der anvendes af adgangs systemet, (3) Internet stedet, hvorfra et omfattende system når vores hjemmeside (såkaldt Henvist), (4) under webstederne, som styres via et omfattende system på vores hjemmeside, (5) dato og tidspunkt for adgang til internetsiden, (6) en internetprotokoladresse (IP-adresse), (7) internetudbyderen af Adgangssystem og (8) andre lignende data og oplysninger, der bruges til at yde sikkerhed i tilfælde af angreb på vores informationsteknologisystemer.

Når du bruger disse generelle data og oplysninger, drager Bohnenkamp AG ikke nogen konklusioner om den pågældende person. Disse oplysninger er temmelig nødvendige for at (1) levere indholdet af vores hjemmeside korrekt, (2) for at optimere indholdet af vores hjemmeside samt reklame for dem, (3) den permanente funktion af vores IT-systemer Og teknologien af vores hjemmeside og (4) til at give de retshåndhævende myndigheder i tilfælde af en Cyberangriffes de oplysninger, der er nødvendige for retsforfølgning. Disse anonymt indsamlede data og oplysninger vurderes derfor af Bohnenkamp AG på den ene side statistisk og også med det formål De tekniske processer Yderligere for at optimere og At øge databeskyttelsen og datasikkerheden i vores virksomhed for i sidste ende at sikre et optimalt niveau af beskyttelse af de personoplysninger, vi behandler. De anonyme data i serverlogfiler gemmes separat fra alle personlige data, der er angivet af en berørt person.

6. tilmelding på vores hjemmeside

Den pågældende har mulighed for at lade sig registrere på den registeransvarliges websted med angivelse af personoplysninger. De personoplysninger, der videregives til den registeransvarlige, bestemmes af den respektive inputmaske, der anvendes til registreringen. De personoplysninger, som den pågældende person har angivet, indsamles og lagres udelukkende til internt brug af den registeransvarlige og til egne formål. Den registeransvarlige kan sørge for overførsel til en eller flere forarbejdningsvirksomheder, såsom en pakke tjenesteudbyder, som også anvender personoplysningerne udelukkende til intern brug, som er den Controlleren.

Ved at registrere sig på den registeransvarliges hjemmeside, er den IP-adresse, der er givet af den registreredes internetudbyder (ISP), registreringsdato og-tidspunkt også gemt. Lagringen af disse data finder sted i forbindelse med, at kun misbrug af vores tjenester kan forebygges, og disse data giver om nødvendigt mulighed for at afklare begåede overtrædelser. I denne forbindelse er lagring af disse data nødvendig for at beskytte den registeransvarlige. I princippet finder en videregivelse af disse oplysninger til tredjemand ikke sted, medmindre der foreligger en lovbestemt forpligtelse til at videregive, eller overførslen af retshåndhævende myndigheder tjener.

Registreringen af den registrerede med en frivillig angivelse af personlige oplysninger tjener den dataansvarlige til at levere indhold eller tjenester til den registrerede, som på grund af sagens art kun er registrerede brugere kan tilbydes. Registrerede personer kan frit ændre de personoplysninger, der er angivet på registreringstidspunktet, eller for at få dem slettet fuldstændigt fra den registeransvarliges data.

Den dataansvarlige skal på et hvilket som helst tidspunkt efter anmodning oplyse hver berørt person om, hvilke personoplysninger der lagres om den pågældende person. Den registeransvarlige skal desuden berigtige eller slette personlige oplysninger på anmodning eller ved henvisning til den pågældende person, for så vidt dette ikke forhindrer nogen lovpligtige opbevarings forpligtelser. Hele den registeransvarliges medarbejdere står til rådighed for den registrerede som kontaktperson i denne sammenhæng.

7. abonnement på vores nyhedsbrev

På hjemmesiden for Bohnenkamp AG, får brugerne mulighed for at abonnere på vores firmas nyhedsbrev. Hvilke personoplysninger der skal indhentes ved bestilling af Nyhedsbrev Overføres til controlleren, bestemmes af den inputmaske, der anvendes til dette formål.

Bohnenkamp AG informerer sine kunder og samarbejdspartnere med jævne mellemrum ved hjælp af et nyhedsbrev om virksomhedens tilbud. Den nyhedsbrev Af vores virksomhed kun kan modtages af den pågældende person, hvis (1) den registrerede har en gyldig e-mail-adresse og (2) den berørte person er Nyhedsbrev Registreret. Den pågældende person for første gang Nyhedsbrev Af juridiske årsager vil en registreret e-mailadresse blive sendt en bekræftelses-e-mail iVælge-In-proceduren. Denne bekræftelses-e-mail bruges til at kontrollere, om ejeren af e-mail-adressen har godkendt modtagelsen af nyhedsbrevet som den pågældende person.

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, gemmer vi også IP-adressen på internetudbyderen af det edb-system, der anvendes af den registrerede på registreringstidspunktet, samt dato og tidspunkt for registreringen. Indsamlingen af disse data er nødvendig for at kunne forstå den (mulige) misbrug af e-mail-adressen på en berørt person på et senere tidspunkt og derfor tjener den registeransvarliges retlige beskyttelse.

De personlige data, der indsamles som en del af en ansøgning om nyhedsbrevet, vil kun blive brugt til at sende vores nyhedsbrev. Desuden kan abonnenter på nyhedsbrevet blive informeret via e-mail, hvis dette er nødvendigt for driften af nyhedsbrevet service eller for registrering i denne forbindelse, som det er tilfældet for ændringer i Newsletterangebot Tilfælde af ændringer i tekniske forhold. De personlige oplysninger, der indsamles inden for rammerne af nyhedsbrevets service, vil ikke blive videregivet til tredjepart. Abonnementet på vores nyhedsbrev kan til enhver tid opsiges af den pågældende person. Samtykke til lagring af personoplysninger, som den pågældende har sendt os til den Nyhedsbrev kan tilbagekaldes til enhver tid. Med henblik på tilbagekaldelse af samtykke findes et tilsvarende link i hvert nyhedsbrev. Desuden er det også muligt at gå direkte til hjemmesiden for den registeransvarlige Nyhedsbrev Underrette den registeransvarlige på anden måde.

8. sporing af nyhedsbrev

The Newsletter of Bohnenkamp AG indeholder såkaldte Web-beacons. En web beacons er en miniature grafik, der er indlejret i sådanne e-mails, som er sendt i HTML-format for at aktivere en log-fil optagelse og en logfil analyse. Dette giver mulighed for en statistisk vurdering af succes eller fiasko af online marketing kampagner. Ved hjælp af den integrerede optællings pixel kan Bohnenkamp AG registrere, om og hvornår en e-mail blev åbnet af en berørt person, og hvilke links i e-mailen der blev givet adgang til af den registrerede.

Sådanne personoplysninger, der indsamles via webbeacons i nyhedsbrevene, lagres og vurderes af den registeransvarlige med henblik på Nyhedsbrev Og endnu bedre at tilpasse indholdet af fremtidige nyhedsbreve til den pågældendes interesser. Disse personlige oplysninger vil ikke blive videregivet til tredjepart. Personer har til enhver tid ret til at offentliggøre de pågældende særskilteVælgeErklæring om samtykke udstedt i sagen. Efter tilbagekaldelsen Personoplysninger slettes fra den registeransvarlige. Bohnenkamp AG underskriver automatisk en hævning fra modtagelsen af nyhedsbrevet som en tilbagekaldelse.

9. mulighed for kontakt via hjemmesiden

Bohnenkamp ag's hjemmeside indeholder oplysninger på grundlag af juridiske regler, som muliggør hurtig elektronisk kontakt med vores virksomhed samt direkte kommunikation med os, som også er en generel adresse på Såkaldt elektronisk post (e-mail-adresse). I det omfang en interesseret person kontaktes pr. e-mail eller via en kontakt formular Kontakt Med den registeransvarlige, vil de personoplysninger, der fremsendes af den pågældende person, automatisk blive gemt. Sådanne personoplysninger, som en person har givet på frivillig basis til den registeransvarlige, skal opbevares med henblik på behandling eller kontakt til den pågældende person. Disse personlige oplysninger vil ikke blive videregivet til tredjepart.

10. Rutine Sletning og blokering af personoplysninger

Den registeransvarlige behandler og opbevarer kun personoplysninger om den pågældende person i det tidsrum, der er nødvendigt for at nå opbevarings formålet, eller hvis det sker i henhold til EU-direktivet og regulerings udbyderen eller En anden lovgivende forsamling er fastsat i love eller bestemmelser, som er underlagt den registeransvarlige.

Hvis formålet med oplagringen ikke udløber, eller hvis en oplagringsperiode, der er fastsat i EU-direktivet og regulerings udbyderen eller en anden kompetent lovgiver, annulleres, vil personoplysningerne blive rutinemæssigt og i overensstemmelse med de juridiske Forordninger blokeres eller slettes.

11. den berørte persons rettigheder
 • A) ret til bekræftelse
  Enhver berørt person har ret til, i henhold til EU-direktivet og regulerings udbyderen, at kræve, at den registeransvarlige underrettes om behandlingen af personoplysninger om vedkommende. Hvis en berørt person ønsker at gøre brug af denne ret til bekræftelse, kan hun til enhver tid kontakte en af den registeransvarliges ansatte.
 • b) ret til information
  Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har ret til på et hvilket som helst tidspunkt i henhold til det europæiske direktiv og forordning giveren gratis oplysninger om den persons lagrede Personoplysninger og en kopi af disse oplysninger. Få. Hertil kommer, at det europæiske direktiv og regulerings donoren har meddelt den pågældende følgende oplysninger:
  • Behandlingsformål
  • De kategorier af personoplysninger, der behandles
  • De modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er blevet videregivet til eller fortsat videregives til, navnlig modtagere i tredjelande eller internationale organisationer
  • Om muligt den planlagte varighed, som Personoplysningerne opbevares i, eller, hvis dette ikke er muligt, kriterierne for at fastsætte denne varighed
  • Hvorvidt der foreligger en ret til at berigtige eller slette de personoplysninger, der vedrører den, eller til at begrænse den ansvarlige persons behandling eller indsigelse mod en sådan behandling
  • Hvorvidt en tilsynsmyndighed har ret til at klage
  • Hvis de personlige oplysninger ikke indsamles fra den registrerede: alle tilgængelige oplysninger om oprindelsen af de
  • Eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder Profilering I overensstemmelse med GMO'ens artikel 22, stk. 1 og 4, og, i det mindste i disse tilfælde, relevante oplysninger om den pågældende logik og omfanget af og de påtænkte virkninger af denne behandling for den registrerede

 • Den registrerede har desuden ret til adgang til oplysninger om, hvorvidt personlige oplysninger er blevet videregivet til et tredjeland eller en international organisation. I så fald skal den pågældende også have ret til at få oplysninger om de relevante garantier i forbindelse med overdragelsen.

  Hvis den registrerede ønsker at benytte sig af denne ret til aktindsigt, kan hun til enhver tid kontakte en af den registeransvarliges ansatte.
 • c) ret til berigtigelse
  Enhver person, der berøres af behandlingen af personoplysninger, har ret til i henhold til EU-direktivet og regulerings udbyderen at kræve øjeblikkelig berigtigelse af ukorrekte personoplysninger vedrørende dem. Den pågældende skal desuden, under hensyn til behandlingsformål, have ret til at kræve fuldendelse af ufuldstændige personoplysninger, herunder i form af en supplerende angivelse.

  Hvis en berørt person ønsker at gøre brug af denne berigtigelses rettighed, kan hun til enhver tid henvende sig til en af den registeransvarliges ansatte.
 • D) ret til sletning (ret til at blive glemt)
  Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har ret til i henhold til det europæiske direktiv og At kræve, at de ansvarlige for straks at slette de pågældende personoplysninger, forudsat at et af følgende er sandt, og at behandlingen ikke er påkrævet:
  • Personoplysningerne blev indsamlet til sådanne formål eller behandlet på anden måde, som de ikke længere er nødvendige for.
  • Den pågældende tilbagekalder det samtykke, som behandlingen er baseret på, i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a, litra a, i GMO'en eller artikel 9, stk. 2, litra a, i GMO'en, og der ikke er noget andet retsgrundlag for forarbejdningen.
  • Den pågældende skal i overensstemmelse med artikel 21, stk. 1, i DS-GMO'en gøre indsigelse mod behandlingen, og der er ingen prioriterede grunde til behandlingen, eller den pågældende person skal gøre indsigelse mod behandlingen i overensstemmelse med artikel 21, stk. 2, i GMO'en.
  • Personoplysningerne er blevet behandlet i en ulovlig form.
  • Det er nødvendigt at slette personoplysninger for at opfylde en retlig forpligtelse i henhold til EU-retten eller lovgivningen i de medlemsstater, som den ansvarlige person er underlagt.
  • Personoplysningerne blev indsamlet i forbindelse med de informationssamfundstjenester, der leveres i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, i DS-GMO'en.

 • Hvis en af de ovennævnte grunde gælder, og en berørt person ønsker at indlede sletningen af personoplysninger, der er lagret i Bohnenkamp AG, kan den til enhver tid kontakte en medarbejder hos den registeransvarlige Anvende. Den ansatte i Bohnenkamp AG vil sørge for, at anmodningen om slukning straks opfyldes.

  Hvis de personlige oplysninger blev offentliggjort af Bohnenkamp AG, og hvis vores virksomhed er ansvarlig for sletning af personoplysninger i overensstemmelse med artikel 17, stk. 1, DS-GMO, skal Bohnenkamp AG tage hensyn til de tilgængelige Teknologi og gennemførelsen koster passende foranstaltninger, herunder tekniske midler, til at informere andre registeransvarlige, der behandler de offentliggjorte personoplysninger, om, at den pågældende person er Disse andre registeransvarlige har anmodet om sletning af alle links til disse personoplysninger eller af kopier eller kopier af sådanne personoplysninger, for så vidt behandlingen ikke er påkrævet. Den ansatte i Bohnenkamp AG vil arrangere de nødvendige i individuelle sager.
 • e) ret til begrænsning af behandling
  Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har ret til i henhold til EU-direktivet og forordningens giver at kræve, at den registeransvarlige begrænser behandlingen, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:
  • Rigtigheden af personoplysningerne bestrides af den pågældende i en periode, som gør det muligt for den registeransvarlige at kontrollere rigtigheden af personoplysningerne.
  • Behandlingen er ulovlig, den berørte person afviser sletning af personoplysninger og kræver i stedet, at brugen af personoplysningerne begrænses.
  • Den person, der er ansvarlig, har ikke længere brug for personoplysninger til behandlingsformål, men den enkelte har brug for den til at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav.
  • Den pågældende har appelleret behandlingen i overensstemmelse med artikel 21, stk. 1, i DS-GMO'en, og det er endnu ikke afgjort, om de legitime grunde til Ansvarlig Den pågældendes.

 • Hvis en af ovennævnte betingelser er givet, og en berørt person ønsker at kræve begrænsning af personoplysninger, der er lagret i Bohnenkamp AG, kan den til enhver tid kontakte en medarbejder i behandlingen Den ansvarlige person. Den ansatte i Bohnenkamp AG vil sørge for begrænsning af behandlingen.
 • f) ret til dataoverførsel
  Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har ret til i henhold til EU-direktivet og regulerings udbyderen at give de personoplysninger, der vedrører den, og som er blevet fremlagt af den pågældende til en ansvarlig person, I et struktureret, fælles og maskinlæsbart format. Den har også ret til at videregive sådanne oplysninger til en anden person, der er ansvarlig for den personlige personoplysninger, uden at det er til hinder herfor, forudsat at behandlingen er baseret på det samtykke, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra a, i GMO'en eller Artikel 9, stk. 2, litra a, litra a, i GMO'en eller en kontrakt i henhold til GMO'ens artikel 6, stk. 1, litra b, og behandlingen udføres ved hjælp af automatiserede procedurer, forudsat at behandlingen ikke er nødvendig for udførelsen af en opgave, der er i offentlighedens interesse Udøvelse af offentlig myndighed, som er blevet overdraget til den ansvarlige person.

  Ved udøvelsen af sin ret til at overføre data i henhold til artikel 20, stk. 1, i DS-GMO'en har den pågældende desuden ret til at få at vide, at personoplysningerne videregives direkte af en person, der er ansvarlig over for en anden person, for så vidt er teknisk gennemførligt, og hvis dette ikke påvirker andre personers rettigheder og friheder.

  For at gøre det berettiget at overføre data kan den pågældende til enhver tid kontakte en ansat i Bohnenkamp AG.
 • g) ret til indsigelse
  Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har ret til af årsager, der er opstået på grund af sin særlige situation, at være underlagt behandlingen af personoplysninger, som det europæiske direktiv og forordning Data, der er foretaget på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra e eller f, DS GMO. Dette gælder også for en bestemmelse, der er baseret på Profilering.

  Bohnenkamp AG behandler ikke længere personoplysninger i tilfælde af indsigelse, medmindre vi kan bevise tvingende grunde til behandlingen, der opvejer den pågældende persons interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller Behandling er for påstand, udøvelse eller forsvar af retskrav.

  Hvis Bohnenkamp AG behandler personoplysninger med henblik på at drive direkte reklame, har den pågældende til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger med henblik på sådan reklame. Dette gælder også for Profilering, for så vidt som den er forbundet med en sådan direkte reklame. Hvis den registrerede modsætter sig Bohnenkamp AG fra behandling til direkte markedsføring, vil Bohnenkamp AG ikke længere behandle de personlige oplysninger til disse formål.

  Desuden har den pågældende person af grunde, der hidrører fra deres særlige situation, ret til at behandle personoplysninger i forbindelse med videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistisk I henhold til GMO-forordningens artikel 89, stk. 1, er underlagt indsigelse, medmindre en sådan behandling er nødvendig for at udføre en opgave af almen interesse.

  For at kunne udøve retten til indsigelse kan den pågældende direkte kontakte en ansat i Bohnenkamp AG eller en anden medarbejder. Den pågældende kan også frit udøve sin indsigelses ret i forbindelse med anvendelsen af informationssamfundstjenester, uanset direktiv 2002/58/EF, ved hjælp af automatiserede procedurer, hvor tekniske specifikationer anvendes.
 • H Automatiseret Afgørelser i enkeltsager, herunder Profilering
  Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har ret til den ret, der er givet af EU-direktivet og regulerings udbyderen, ikke udelukkende til automatiseret behandling, herunder Profilering — at være genstand for en afgørelse, der er baseret på dens retsvirkning eller tilsvarende, hvis afgørelsen (1) ikke er bestemt til at indgå eller opfylde en aftale mellem den berørte person og Ansvarlig, eller (2) er tilladt på grundlag af en EU-lovgivning eller i de medlemsstater, som den ansvarlige er underlagt, og at denne lovgivning træffer passende foranstaltninger til at beskytte de rettigheder og friheder og Registreredes interesser eller (3) med den pågældende persons udtrykkelige samtykke.

  Hvis afgørelsen (1) er nødvendig for indgåelsen eller opfyldelsen af en kontrakt mellem den berørte person og den ansvarlige part, eller (2) hvis den pågældende har givet udtryk for sit udtrykkelige samtykke, træffer Bohnenkamp AG passende foranstaltninger for at Rettigheder og frihedsrettigheder og den berørte persons legitime interesser, herunder i det mindste retten til at En persons indgriben fra den ansvarlige parts side, fremlæggelse af sin egen holdning og anfægtelse af afgørelsen.

  Hvis den registrerede ønsker at gøre rettigheder gældende over for automatiserede afgørelser, kan den pågældende til enhver tid kontakte den dataansvarliges ansatte.
 • i) ret til at tilbagekalde et databeskyttelses samtykke
  Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket til behandling af personoplysninger, som det er fastsat i EU-direktivet og regulerings udbyderen.

  Hvis den registrerede ønsker at påberåbe sig sin ret til at tilbagekalde sit samtykke, kan den pågældende til enhver tid kontakte en af den registeransvarliges ansatte.
12. data beskyttelse for ansøgninger og ansøgningsprocedurer

Den registeransvarlige indsamler og behandler personoplysninger om ansøgere med henblik på behandling af ansøgningsproceduren. Behandlingen kan også ske elektronisk. Dette gælder især, når en ansøger videresender tilsvarende ansøgningsdokumenter til den registeransvarlige på elektronisk Vis, f. eks via e-mail eller via en webformular, der findes på webstedet. Hvis den registeransvarlige indgår en ansættelseskontrakt med en ansøger, vil de overførte oplysninger blive lagret med henblik på behandling af jobbet i overensstemmelse med de lovmæssige regler. Hvis der ikke indgås en ansættelseskontrakt med ansøgeren af den registeransvarlige, slettes ansøgningsdokumenterne automatisk to måneder efter meddelelsen af beslutningen om annullering, forudsat at ingen andre autoriserede Den registeransvarliges interesser. Andre legitime interesser i denne forstand er for eksempel en bevis pligt i en procedure i henhold til den generelle lov om ligebehandling (agg).

13. fortrolighedspolitik for brug og brug af Google Analytics (med anonymiserings funktion)

Controlleren har integreret Google Analytics-komponenten (med anonymiserings funktion) på dette websted. Google Analytics er en webanalysetjeneste. Web-analyse er indsamling, indsamling og evaluering af data om adfærd besøgende på internetsider. En webanalysetjeneste indsamler blandt andet data om, hvilket Internet sted en berørt person er kommet til et websted (såkaldt Henvist), hvilke sider på Internet siden der er adgang til, eller hvor ofte og hvornår en underside er blevet vist. En web-analyse er primært bruges til at optimere en internetside og til at analysere cost-benefit-analyse af Internet-annoncering.

Den driftsselskab i den Google analytisk komponent er den Google Inc., 1600 Amfiteater Pkwy, Mountain View, ca 94043-1351, USA.

Controlleren bruger tilføjelsesprogrammet til webanalyse via GoogleGat._AnonymizeIp". Ved hjælp af denne artikel forkortes og anonymiseres IP-adressen for den registreredes internetforbindelse, når Google har adgang til vores internetsider fra en EU-medlemsstat eller fra en anden kontraherende stat i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Formålet med Google Analytics-komponenten er at analysere trafikstrømmene på vores websted. Google bruger de indsamlede data og oplysninger blandt andet til at evaluere brugen af vores websted for at kompilere til amerikanske online rapporter, som viser aktiviteterne på vores Internet sider, og til yderligere brug af vores Tjenester relateret til webstedet.

Google Analytics sætter en cookie på den registreredes informationsteknologi system. Hvad cookies er, er allerede blevet forklaret ovenfor. Med indstillingen af cookien, vil Google tillade en analyse af brugen af vores hjemmeside. Ved hvert opkald til en af de enkelte sider på denne internetside, som drives af den registeransvarlige, og hvor en Google Analytics-komponent er blevet integreret, er internetbrowseren på Automatisk foranlediget af den relevante Google Analytics-komponent til at sende data til Google med henblik på Onlineanalyse. Som en del af denne tekniske proces, Google er givet kendskab til personlige data, såsom IP-adressen på den pågældende person, som blandt andet tjene Google til at spore oprindelsen af besøgende og klik og i de efterfølgende redegørelser fra Kommissionen Tillade.

Ved hjælp af cookien lagres personlige oplysninger, såsom adgangstiden, det sted, hvorfra der blev foretaget en adgang, og hyppigheden af besøg på vores websted af den pågældende person. Hver gang du besøger vores websider, overføres disse personlige oplysninger, herunder IP-adressen på den Internet forbindelse, der anvendes af den registrerede, til Google i USA. Disse personlige oplysninger gemmes af Google i USA. Google kan videregive disse personlige oplysninger, der er indsamlet via den tekniske procedure, til tredjeparter.

Den pågældende kan på et hvilket som helst tidspunkt forhindre, at cookies opsættes via vores internetside, som allerede vist ovenfor, ved hjælp af en tilsvarende justering af den anvendte internetbrowser og er derfor permanent i modstrid med indstillingen af cookies. En sådan indstilling af den anvendte Internet browser ville også forhindre Google i at sætte en cookie på den pågældende persons informationsteknologisystem. Desuden kan en cookie, der allerede er angivet af Google Analytics, slettes til enhver tid via internet browseren eller andre softwareprogrammer.

Den registrerede kan desuden indsamle oplysninger, der er genereret af Google Analytics, om brugen af dette websted og Googles behandling af sådanne data til at modsige og forhindre sådanne oplysninger. For at gøre dette, skal den pågældende downloade og installere en browser add-on under linket Tools.Google.com/dlpage/gaoptout. Denne Browsertilføjelse fortæller Google Analytics om JavaScript, at ingen data og oplysninger om besøg på webstedet kan sendes til Google Analytics. Installationen af browser-tilføjelsesprogrammetTilføjelser betragtes af Google som en selvmodsigelse. Hvis den registreredes informationsteknologi system slettes, formateres eller geninstalleres på et senere tidspunkt, skal den pågældende re-installere browser add-Tilføjelser For at deaktivere Google Analytics. Hvis browser-tilføjelsesprogrammet afinstalleres eller deaktiveres af den registrerede eller en anden person, der kan henføres til dit magtområde, er det muligt at geninstallere eller genaktivere browseren add-Tilføjelser.

Yderligere oplysninger og den gældende Google privatlivspolitik kan findes på www.Google.de/Intl/de/policies/privacy/andwww.Google.com/Analytics/Terms/de.html. Google Analytics er forklaret mere detaljeret på dette link www.Google.com/intl/de_DE/Analytics/.

14. Sociale Medier

Fra tid til anden har du mulighed for at deltage i en lodtrækning gennem de sociale medier. De personlige data, som vi har fastlagt, vil kun blive brugt til at bestemme vinderne og til at sende gevinsten med posten. Dine personlige data vil blive slettet efter 14 dage.

Bemærk, at vi ikke har nogen indflydelse på omfanget af, arten af og formålet med databehandling SocialeMedieplatforme. For mere information, se venligst fortrolighedspolitikken for hver side.

Privatlivspolitik Facebook: https://de-de.Facebook.com/policy.php
Beskyttelse af personlige oplysninger Twitter: Https://Help.Twitter.com/de/Safety-and-Security
Oplysninger om data beskyttelse Instagram: Http://Instagram.com/legal/terms
Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysningerTUbe: Http://www.youtube.com/intl/de/YT/About/Policies

15. retsgrundlag for behandling

Artikel 6, litra i) Tændten DS-GMO tjener vores virksomhed som hjemmel for behandling af aktiviteter, hvor vi får samtykke til et bestemt behandlingsformål. Når behandlingen af personoplysninger er nødvendig af hensyn til udførelsen af en kontrakt, som den pågældende er part i, således som det er tilfældet, for eksempel behandling af varer eller levering af andre Eller overvejelse er nødvendig, skal behandlingen baseres på artikel 6 i Tændt. b DS-GMO'er. Det samme gælder for sådanne behandlingsaktiviteter, som er nødvendige for gennemførelsen af foranstaltninger forud for aftaleindgåelsen, eksempelvis i tilfælde af undersøgelser vedrørende vores produkter eller tjenesteydelser. Hvis vores virksomhed er underlagt en juridisk Forpligtelse Hvorved en behandling af personoplysninger gennemførelse af skattemæssige forpligtelser, er behandlingen baseret på artikel 6 i Tændt. C DS GMO. I sjældne tilfælde kan behandlingen af personoplysninger være nødvendig for at beskytte den pågældendes eller en anden fysisk persons vitale interesser. Dette vil eksempelvis være tilfældet, hvis en besøgende kommer til skade i vores virksomhed, og hans navn, alder, sygesikrings data eller andre vigtige oplysninger vil blive videregivet til en læge, et hospital eller en anden tredjepart. Bør. Så vil behandlingen være baseret på artikel 6 i Tændt. D DS GMO. I sidste ende skal forædlingsprocesserne i artikel 6 i Tændt. F DS GMO. Dette retsgrundlag er baseret på forædlingsprocesser, der ikke er omfattet af nogen af de førnævnte retsgrundlag, hvis behandlingen er nødvendig for at beskytte en legitim interesse hos vores virksomhed eller tredjemand, forudsat at de interesser, Pågældende persons grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder. Vi har især lov til at foretage en sådan behandling, fordi de er blevet nævnt specifikt af den europæiske lovgiver. I denne forbindelse fandt han, at en berettiget interesse kunne være berettiget, hvis den pågældende person er den ansvarlige parts kunde (betragtning 47, andet punktum, i DS-GMO). 

16Legitime interesser i den behandling, der forfølges af den ansvarlige person eller tredjemand

Hvis behandlingen af personoplysninger er baseret på artikel 6, Tændt. F DS-GMO er vores legitime interesse i at udføre vores forretningsaktiviteter til fordel for alle vores medarbejderes og aktionærers trivsel.

17Den varighed, som Personoplysningerne opbevares i

Kriteriet for varigheden af lagringen af personoplysninger er den respektive juridiske opbevaringsperiode. Ved regnskabsårets afslutning slettes de tilsvarende data rutinemæssigt, medmindre de ikke længere er nødvendige for opfyldelsen af kontrakten eller for indledningen af kontrakten.

18Juridiske eller kontraktmæssige bestemmelser om levering af personoplysninger; nødvendige for aftalens indgåelse den pågældende persons forpligtelse til at afgive personoplysninger Mulige konsekvenser af manglende indsættelse

Vi vil gerne meddele dem, at levering af personoplysninger er delvis påkrævet ved lov (f. eks. skatteregler) eller også kan være et resultat af kontraktmæssige bestemmelser (f. eks. oplysninger om kontraktpartneren). Nogle gange kan det være nødvendigt for en kontrakt at blive indgået, at en berørt person giver os personlige oplysninger, som efterfølgende skal behandles af os. Den pågældende person, for eksempel, er forpligtet til at give os personlige oplysninger, når vores virksomhed indgår en kontrakt med det. Manglende tilvejebringelse af personoplysninger ville føre til, at kontrakten ikke blev lukket med den pågældende person. Den pågældende person skal, inden han giver personoplysninger, kontakte en af vores medarbejdere. Vores medarbejder afklarer den enkelte sag om, hvorvidt levering af personoplysninger er påkrævet ved lov eller ved aftale eller er nødvendig for indgåelsen af aftalen, om der er en forpligtelse til at give den personlige Oplysninger og konsekvenserne af ikke-tilvejebringelse af personoplysninger. 

19. Eksistensen af automatiseret beslutningstagning

Som Ansvarligt selskab, vi gør uden automatisk beslutningstagning eller en Profilering.