Green Tyre
Windpower-banden zijn milieu- en energiebesparende banden – en dat in de dubbele zin van het woord.
U bevindt zich hier: Home » Bedrijf » Green Tyre

Green Tyre

Windpower banden zijn milieu- en energiebesparende banden en dat in de dubbele betekenis van het woord. Want zowel de ressourcebesparende, gecertificeerde productie als de bijzondere productvoordelen en loopeigenschappen van de Windpower-banden dragen bij aan een duurzame ontlasting van het milieu. Hiervoor staat het duurzaamheidlabel “Green Tyre”.

Zo hebben we de afgelopen jaren de energiebehoefte voor de bandenproductie reeds met 25 procent gereduceerd: onder andere door het volledige hergebruik van afvalwater en stoom door middel van energie- en warmteterugwinning volgens het concept “Waste Water/Zero Emission”.

In het dagelijkse gebruik reduceren de nieuw ontwikkelde profielen van Windpower de rolweerstand en het brandstofverbruik. En omdat Windpower banden geschikt zijn voor loopvlakvernieuwing, behalen ze dankzij een tweede leven een bijzonder lange levensduur. Dit alles zorgt voor een merkbaar geringere belasting van het milieu.

Windpower is gecertificeerd conform REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals). De Europese REACH-verordening verbiedt het gebruik van chemicaliën waarvan de uitwerking op mens en milieu niet of onvoldoende bekend zijn. De productie van de Windpower banden, niet alleen voor de Europese, maar voor de gehele wereldwijde markt, vindt sinds 2010 plaats volgens deze richtlijnen.

Met Windpower banden bent u dus altijd veilig en levert u elke dag een bijdrage aan de bescherming van het milieu en de desbetreffende resources.