U bevindt zich hier: Home » Privacybeleid

Privacybeleid

Wij zijn zeer tevreden over uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming is van bijzonder groot belang voor het beheer van Bohnenkamp AG. Het gebruik van de Internet pagina's van Bohnenkamp AG is mogelijk zonder enige indicatie van persoonsgegevens. Echter, als een individu wil gebruik maken van onze onderneming speciale diensten via onze website, kunnen we eisen dat de verwerking van persoonsgegevens. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen rechtsgrondslag voor deze verwerking is, verzamelen wij over het algemeen de instemming van de betrokken persoon.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mail adres of telefoonnummer van een belanghebbende, wordt altijd uitgevoerd overeenkomstig de basisverordening inzake gegevensbescherming en overeenkomstig de regels die van toepassing zijn op Bohnenkamp AG. Landspecifieke gegevensbeschermingsvoorschriften. Door middel van deze verklaring inzake gegevensbescherming wil ons bedrijf het publiek informeren over de aard, de reikwijdte en het doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonsgegevens. Bovendien worden de betrokken personen geïnformeerd over de rechten waarop zij door middel van deze verklaring inzake gegevensbescherming verschuldigd zijn.

Als controller heeft Bohnenkamp AG tal van technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de meest complete bescherming van persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt te garanderen. Echter Internet-based De gegevensoverdrachten hebben over het algemeen veiligheidskwetsbaarheid, zodat de absolute bescherming niet kan worden gewaarborgd. Om deze reden is elke persoon vrij om persoonsgegevens aan ons door te geven op alternatieve routes, bijvoorbeeld telefonisch.

1. definities

De gegevensbeschermingsverklaring van Bohnenkamp AG is gebaseerd op de terminologie die door de Europese richtlijn en regulerings aanbieder wordt gebruikt bij de aanneming van de basisverordening inzake gegevensbescherming (DS-GGO). Onze Privacy Policy moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen voor zowel het publiek en onze klanten en zakelijke partners. Om dit te garanderen, willen we de gebruikte terminologie uitleggen.

Wij gebruiken de volgende voorwaarden in deze privacyverklaring, onder andere:

 • a) persoonsgegevens
  Persoonsgegevens zijn alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "de betrokken persoon" genoemd). Een identificeerbare persoon wordt beschouwd als een individu die, direct of indirect, in het bijzonder door het toe te wijzen aan een identificatienummer, zoals een naam, een identiteitsbewijs, de locatiegegevens, een online Identifier of een of meer bijzondere kenmerken, de uitdrukking Van de fysische, fysiologische, Genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd.
 • b) de belanghebbende
  De betrokkene is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoon Gegevens Door de controleur worden verwerkt.
 • c) verwerking
  De verwerking is een operatie die wordt uitgevoerd met of zonder geautomatiseerde procedures of een dergelijke reeks operaties in verband met persoonsgegevens zoals het verzamelen, registreren, organiseren, schikken, opslaan, aanpassen of wijzigen, Het lezen, opvragen, gebruiken, openbaar maken door middel van overdracht, verspreiding of enige andere vorm van bepaling, matching of koppeling, beperking, schrapping of vernietiging.
 • d) beperking van de verwerking
  Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel het beperken van de toekomstige verwerking ervan.
 • e) Profiling
  Profiling Is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, die bestaat in het gebruik van dergelijke persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te beoordelen, in het bijzonder ter dekking van aspecten met betrekking tot Analyseren of voorspellen van de prestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of locatie verandering van deze natuurlijke persoon.
 • f) pseudonymization
  Pseudoniem is de verwerking van persoonsgegevens op een wijze waarop de persoonsgegevens niet meer aan een betrokken persoon kunnen worden toevertrouwd zonder toevoeging van aanvullende informatie, mits deze aanvullende De informatie wordt afzonderlijk bewaard en onderworpen aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegewezen.
 • g) verantwoordelijk of verantwoordelijk voor de verwerking
  persoon die verantwoordelijk of verantwoordelijk is voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan dat alleen of samen met anderen handelt over de doeleinden en de wijze van verwerking Persoonsgegevens. Wanneer de doeleinden en de middelen van deze verwerking worden bepaald door het recht van de Unie of door het recht van de lidstaten, de verantwoordelijke persoon of kan recht hebben op de specifieke criteria van zijn aanwijzing overeenkomstig het recht van de Unie of het recht van de lidstaten Worden.
 • h) processor
  Een processor is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan dat persoonsgegevens namens de controleur verwerkt.
 • i) ontvanger
  De ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan dat persoonsgegevens openbaar maakt, ongeacht of het een derde is of niet. Autoriteiten die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een specifiek mandaat voor onderzoek krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten, worden evenwel niet als ontvangers beschouwd.
 • j) derde partij
  Een derde is een natuurlijke of rechtspersoon, een autoriteit, een instelling of een ander orgaan dan de betrokkene, de verantwoordelijke persoon, de verwerker en de personen die onder de directe verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of De verwerkers zijn gemachtigd om de persoonsgegevens te verwerken.
 • k) toestemming
  De betrokkene moet, in de vorm van een verklaring of elke andere duidelijk bekrachtigende handeling waarmee de betrokkene zich in de zaak begeeft, op een weloverwogen en ondubbelzinnige wijze toestemming verlenen voor het specifieke geval. Begrijpen dat u akkoord gaat met de verwerking van de persoonsgegevens die betrekking hebben op u.

2. naam en adres van de controleur

De persoon die verantwoordelijk is voor de toepassing van de basisverordening inzake gegevensbescherming, andere wetgeving inzake gegevensbescherming die in de lidstaten van de Europese Unie van toepassing is en andere bepalingen met een wet op de privacy van gegevens is:

Bohnenkamp AG
Dieselstraße 14
49076 Osnabrück
Duitsland
Telefoon: + 49 541 12163 0
E-mail: info@bohnenkamp.de
Website: www.bohnenkamp.de

3. naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de controleur is:

Lars Hille 
TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Haumannplatz 4
45130 Essen
Duitsland
Telefoon: + 49 201 63496 106
E-mail: Lars.Hille@de.tuv.com
Website: www.TUV.com

Elke belanghebbende kan rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming voor vragen of suggesties met betrekking tot gegevensbescherming.

4. cookies

De websites van Bohnenkamp AG gebruiken cookies. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen en opgeslagen via een Internet browser op een computersysteem.

Veel Internet sites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-id. Een cookie-id is een unieke id van de cookies. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina's en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke Internet browser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokkenen onderscheiden van andere Internet browsers die andere cookies bevatten. Een specifieke Internet browser kan worden herkend en geïdentificeerd door de unieke cookie-id.

Door het gebruik van cookies kan Bohnenkamp AG gebruikers van deze website voorzien van meer gebruiksvriendelijke diensten die zonder de cookie-setting niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie, kan de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd in de zin van de gebruiker. Zoals reeds vermeld, Cookies stellen ons in staat om de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze erkenning is om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om onze website te gebruiken. De gebruiker van een webpagina die cookies gebruikt, hoeft de toegangsgegevens niet telkens opnieuw in te voeren wanneer de website wordt bezocht, omdat deze wordt overgenomen van de Internet site en de cookie die is opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in de online shop. De online shop onthoudt de artikelen die een klant via een cookie in de virtuele winkelwagen heeft geplaatst.

De betrokkene kan de instelling van cookies via onze internetsite te allen tijde te voorkomen door middel van een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte Internet browser en dus permanent in tegenspraak met de instelling van cookies. Bovendien kunnen cookies die al zijn ingesteld, op elk gewenst moment worden verwijderd via een Internet browser of andere software Programma's. Dit is mogelijk in alle populaire Internet browsers. Als de getroffen persoon schakelt de instelling van cookies in de gebruikte Internet browser, niet alle functies van onze website kan volledig bruikbaar zijn.

5. verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van Bohnenkamp AG verzamelt een aantal algemene gegevens en informatie met elke oproep naar de Internet site door een getroffen persoon of een geautomatiseerd systeem. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De browser types en versies gebruikt (1) kunnen worden vastgelegd, (2) het besturingssysteem gebruikt door de toegang systeem, (3) de Internet site van waaruit een uitgebreid systeem bereikt onze website (zogenaamde Referrer), (4) de sub-websites, die worden gecontroleerd via een uitgebreid systeem op onze website, (5) de datum en het tijdstip van de toegang tot de internetsite, (6) een Internet Protocol adres (IP-adres), (7) de Internet serviceprovider van de Access System en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die wordt gebruikt om de veiligheid te bieden in het geval van aanvallen op onze informatietechnologie systemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt Bohnenkamp AG geen conclusies over de betrokken persoon. Deze informatie is eerder nodig om (1) de inhoud van onze website correct te leveren, (2) om de inhoud van onze website en de reclame voor hen te optimaliseren, (3) de permanente werking van onze informatietechnologie systemen En de technologie van onze website en (4) om wetshandhavingsinstanties te voorzien in het geval van een Cyberangriffes de informatie die nodig is voor vervolging. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom door Bohnenkamp AG enerzijds statistisch geëvalueerd en ook met het doel De technische processen Verder te optimaliseren en Om de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te vergroten om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau voor de door ons verwerkte persoonsgegevens te garanderen. De anonieme gegevens van de server logfiles worden apart opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een getroffen persoon worden gespecificeerd.

6. inschrijven op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid zich te registreren op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking, met vermelding van de persoonsgegevens. De persoonsgegevens die aan de controller worden doorgegeven, worden bepaald door het respectieve invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De door de betrokken persoon ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend voor intern gebruik door de controleur en voor zijn eigen doeleinden verzameld en opgeslagen. De controleur kan de overdracht regelen naar een of meer verwerkers, zoals een pakketdienst verlener, die ook de persoonsgegevens uitsluitend gebruikt voor intern gebruik, De controller.

Door zich te registreren op de website van de voor de verwerking verantwoordelijke, wordt ook het door de internetaanbieder van de betrokkene opgegeven IP-adres, de datum en het tijdstip van registratie opgeslagen. De opslag van deze gegevens vindt plaats in het kader van het feit dat alleen het misbruik van onze diensten kan worden voorkomen en deze gegevens, indien nodig, toelaat om toegezegde misdrijven te verduidelijken. In dit verband is de opslag van deze gegevens noodzakelijk voor de bescherming van de voor de verwerking verantwoordelijke. In principe vindt een overdracht van deze gegevens aan derden niet plaats tenzij er een wettelijke verplichting is om door te geven of de overdracht van wetshandhaving dient.

De registratie van de betrokkene met een vrijwillige vermelding van persoonsgegevens dient de controleur om de betrokkene te voorzien van inhoud of diensten die, als gevolg van de aard van de zaak, alleen geregistreerde gebruikers zijn kunnen worden aangeboden. Geregistreerde personen zijn vrij om de persoonsgegevens die op het moment van registratie worden aangegeven te wijzigen of om deze volledig uit de gegevens van de controleur te laten schrappen.

De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt de betrokken persoon te allen tijde op verzoek informatie over welke persoonsgegevens over de betrokkene worden opgeslagen. Bovendien verhelpt of schrapt de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens op verzoek of door verwijzing van de betrokkene, voor zover dit geen wettelijke Bewaar verplichtingen verbiedt. Het geheel van de werknemers van de controleur is in deze context beschikbaar voor de betrokkene als contactpersoon.

7. inschrijven op onze nieuwsbrief

Op de website van Bohnenkamp AG krijgen gebruikers de mogelijkheid zich te abonneren op de nieuwsbrief van ons bedrijf. Welke persoonsgegevens moeten worden verkregen bij het bestellen van de Nieuwsbrief Doorgegeven aan de controller wordt bepaald door de input Mask gebruikt voor dit doel.

Bohnenkamp AG informeert haar klanten en zakenpartners op gezette tijden door middel van een nieuwsbrief over de aanbiedingen van het bedrijf. De nieuwsbrief Van ons bedrijf alleen kan worden ontvangen door de betrokkene als (1) de betreffende persoon een geldig e-mail adres heeft en (2) de betrokkene Nieuwsbrief Geregistreerd. De betrokkene voor de eerste keer voor de Nieuwsbrief Om juridische redenen zal een geregistreerd e-mail adres worden verzonden een bevestigings e-mail in de dubbeleOpt-In procedure. Deze bevestigingsmail wordt gebruikt om te controleren of de eigenaar van het e-mail adres de ontvangst van de nieuwsbrief heeft geautoriseerd als de belanghebbende.

Bij de registratie voor de nieuwsbrief, slaan we ook het IP-adres van de Internet serviceprovider (ISP) van het computersysteem gebruikt door de betrokkene op het moment van registratie en de datum en tijd van de registratie. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om het (mogelijk) misbruik van het e-mail adres van een getroffen persoon op een later tijdstip te kunnen begrijpen en dient derhalve de rechtsbescherming van de controleur te bezitten.

De persoonlijke gegevens die in het kader van een aanvraag voor de nieuwsbrief worden verzameld, worden alleen gebruikt om onze nieuwsbrief te versturen. Bovendien kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd indien dit noodzakelijk is voor de werking van de nieuwsbrief dienst of voor de registratie in dit verband, zoals het geval is voor wijzigingen in de Newsletterangebot Of in geval van wijziging van de technische omstandigheden. De persoonsgegevens die binnen de werkingssfeer van de nieuwsbrief worden verzameld, worden niet aan derden doorgegeven. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan door de betrokken persoon op elk moment worden beëindigd. De toestemming voor de opslag van persoonsgegevens die de betrokkene ons heeft toegezonden Nieuwsbrief kunnen op elk moment worden ingetrokken. Met het oog op de intrekking van de toestemming, een overeenkomstige link is te vinden in elke nieuwsbrief. Bovendien is het ook mogelijk om direct naar de website van de controleur van de Nieuwsbrief De controller op een andere manier te verwittigen.

8. nieuwsbrief tracking

De nieuwsbrief van Bohnenkamp AG bevat zogenaamde web beacons. Een web beacons is een miniatuurafbeelding die is ingebed in dergelijke e-mails, die worden verzonden in HTML-formaat om een log-bestand opname en een log-bestand analyse mogelijk te maken. Dit maakt een statistische evaluatie van het succes of falen van online marketing campagnes. Met behulp van de embedded Counting pixel, kan Bohnenkamp AG detecteren of en wanneer een e-mail werd geopend door een getroffen persoon en die links in de e-mail werden benaderd door de betrokkene.

Dergelijke persoonsgegevens die zijn verzameld via de web beacons in de nieuwsbrieven worden opgeslagen en geëvalueerd door de controleur met het oog op Nieuwsbrief En de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter aan te passen aan de belangen van de betrokken persoon. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. De betrokken personen op elk ogenblik gerechtigd zijn de relevante afzonderlijke, via de dubbeleOptIn een procedure afgegeven verklaring van instemming. Na intrekking zijn deze Persoonsgegevens worden van de controller verwijderd. Bohnenkamp AG tekent automatisch een terugtrekking uit de ontvangst van de nieuwsbrief als een intrekking.

9. mogelijkheid tot contact via de website

De website van Bohnenkamp AG bevat informatie op basis van wettelijke voorschriften, die een snel elektronisch contact met ons bedrijf mogelijk maken, evenals directe communicatie met ons, wat ook een algemeen adres is van de Zogenaamde elektronische post (e-mail adres). Voor zover een belanghebbende contact met u opneemt via e-mail of via een contactformulier Contact Met de controller worden de door de betrokken persoon verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Deze persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een belanghebbende aan de controleur worden verstrekt, worden opgeslagen met het oog op de verwerking of de contactpersoon van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

10. Routine Schrapping en blokkering van persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking en het opslaan van persoonsgegevens van de betrokkene is slechts voor de tijd die nodig is om het opslagdoel te bereiken, of indien dit wordt gedaan door de Europese richtlijn en regelgeving aanbieder of Een andere wetgever is voorzien in wet-en regelgeving die onderworpen zijn aan de controleur.

Indien het doel van de opslag niet verstrijkt of indien een door de Europese richtlijn en een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagtermijn wordt geannuleerd, zullen de persoonsgegevens regelmatig en in overeenstemming met de wettelijke Reglementen worden geblokkeerd of geschrapt.

11. rechten van de belanghebbende
 • A) recht van bevestiging
  Elke betrokkene heeft het recht om, door de Europese richtlijn en de aanbieder van regelgeving, te verlangen dat de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in kennis wordt gesteld. Indien een betrokken persoon gebruik wenst te maken van dit recht van bevestiging, kan zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de controleur.
 • b) recht op informatie
  Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens, heeft het recht dat door de Europese richtlijn en de verordening gever op elk ogenblik door de controleur wordt verleend, kosteloos informatie over de opgeslagen Persoonsgegevens en een kopie van deze informatie. Toevoegen. Bovendien heeft de Europese richtlijn en de regulerings donor informatie verstrekt over de volgende informatie aan de belanghebbende:
  • De verwerkingsdoeleinden
  • De categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt
  • De ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn bekendgemaakt of nog worden bekendgemaakt, met name aan ontvangers in derde landen of aan internationale organisaties
  • Indien mogelijk, de geplande duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen, of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van deze duur
  • Het bestaan van een recht op rectificatie of schrapping van de persoonsgegevens die daarmee verband houden of de verwerking door de verantwoordelijke persoon of een recht van bezwaar tegen deze verwerking te beperken
  • Het bestaan van een recht van beroep door een toezichthoudende autoriteit
  • Indien de persoonsgegevens niet van de betrokkene worden verzameld: alle beschikbare informatie over de herkomst van de informatie
  • Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van Profiling Overeenkomstig artikel 22, lid 1 en lid 4, van het GGO en, althans in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde effecten van deze verwerking op de desbetreffende persoon

 • Bovendien heeft de betrokkene recht op toegang tot informatie over de vraag of persoonsgegevens aan een derde land of aan een internationale organisatie zijn doorgegeven. Indien dit het geval is, is de betrokkene ook gerechtigd informatie te verkrijgen over de passende garanties in verband met de doorgifte.

  Indien een betrokkene van dit recht van toegang gebruik wenst te maken, kan zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de controleur.
 • c) recht op rectificatie
  Eenieder die door de verwerking van persoonsgegevens wordt getroffen, heeft het recht dat door de Europese richtlijn en de verordening wordt verleend om de onmiddellijke rectificatie van eventuele onjuiste persoonsgegevens te eisen. Bovendien is de betrokkene gerechtigd om, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, de voltooiing van onvolledige persoonsgegevens te verlangen, onder meer door middel van een aanvullende aangifte.

  Indien een belanghebbende van dit recht van rectificatie gebruik wenst te maken, kan zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de controleur.
 • D) recht op schrapping (recht om vergeten te worden)
  Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens, heeft het recht dat krachtens de Europese richtlijn en De verantwoordelijken verplichten de persoonsgegevens onmiddellijk te schrappen, op voorwaarde dat een van de volgende voorschriften geldt en dat de verwerking niet vereist is:
  • De persoonsgegevens werden verzameld voor dergelijke doeleinden of verwerkt op een andere manier waarvoor ze niet meer nodig zijn.
  • De belanghebbende herroept de toestemming waarop de verwerking is gebaseerd overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a, a, van het GGO of artikel 9, lid 2, onder a, van het GGO en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
  • De betrokkene moet, overeenkomstig artikel 21, lid 1, van het DS-GGO, bezwaar maken tegen de verwerking en er zijn geen prioritaire redenen voor de verwerking, of de belanghebbende bezwaar maakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van het GGO.
  • De persoonsgegevens zijn in ongeoorloofde vorm verwerkt.
  • De schrapping van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de nakoming van een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten waaraan de verantwoordelijke persoon is onderworpen.
  • De persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot de diensten van de informatiemaatschappij die overeenkomstig artikel 8, lid 1, van het DS-GGO zijn verstrekt.

 • Als een van de bovenstaande redenen van toepassing is en een betrokken persoon de schrapping van persoonsgegevens die bij Bohnenkamp AG zijn opgeslagen wenst te initiëren, kan hij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de controleur Toepassen. De medewerker van Bohnenkamp AG zal ervoor zorgen dat het verzoek om te blussen onmiddellijk wordt vervuld.

  Indien de persoonsgegevens door Bohnenkamp AG openbaar werden gemaakt en als ons bedrijf verantwoordelijk is voor het verwijderen van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 17, lid 1, DS-GGO, houdt de Bohnenkamp AG rekening met de beschikbare Technologie en de implementatiekosten passende maatregelen, met inbegrip van technische middelen, om andere gegevens controleurs te informeren die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken die de betrokkene Deze andere gegevens controleurs hebben verzocht alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of replica's van dergelijke persoonsgegevens te schrappen, voor zover de verwerking niet vereist is. De medewerker van Bohnenkamp AG zal in individuele gevallen het nodige regelen.
 • e) recht op beperking van de verwerking
  Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat door de Europese richtlijn en de verordening gever wordt verleend om de controleur te verplichten de verwerking te beperken indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
  • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene gedurende een bepaalde tijd betwist, waardoor de controleur de juistheid van de persoonsgegevens kan verifiëren.
  • De verwerking onwettig is, verwerpt de betrokkene de schrapping van de persoonsgegevens en eist in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
  • De persoon die verantwoordelijk is niet langer de behoeften van de persoonsgegevens voor de toepassing van de verwerking, maar de individuele behoeften voor de bewering, uitoefening of verdediging van juridische claims.
  • De belanghebbende heeft beroep ingesteld tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van het DS-GGO en is nog niet vastgesteld of de legitieme redenen voor de Verantwoordelijk Aan die van de belanghebbende.

 • Indien een van de bovenstaande voorwaarden wordt gegeven en een betrokkene wenst de beperking van de persoonsgegevens die zijn opgeslagen bij Bohnenkamp AG te eisen, kan zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerking De verantwoordelijke persoon. De werknemer van Bohnenkamp AG zorgt voor de beperking van de verwerking.
 • f) recht op overdraagbaarheid van gegevens
  Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens, heeft het recht dat door de Europese richtlijn en de regulerings aanbieder wordt verleend, de persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen en die door de belanghebbende aan een verantwoordelijke partij zijn verstrekt; In een gestructureerde, gemeenschappelijke en machine-leesbare formaat. Zij heeft ook het recht om deze gegevens door de persoon die verantwoordelijk is voor het verstrekken van de persoonsgegevens, zonder belemmering door te geven aan een andere persoon, mits de verwerking berust op de in artikel 6, lid 1, onder a, van het GGO bedoelde toestemming of Artikel 9, lid 2, onder a, onder a, van het GGO of een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b, van het GGO en de verwerking geschiedt volgens geautomatiseerde procedures, mits de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die in het algemeen belang is Of in de uitoefening van een overheidsinstantie die is overgedragen aan de verantwoordelijke persoon.

  Voorts heeft de betrokkene, bij de uitoefening van haar recht om gegevens overeenkomstig artikel 20, lid 1, van het DS-GGO over te dragen, het recht te verkrijgen dat de persoonsgegevens rechtstreeks door één verantwoordelijke persoon aan een andere verantwoordelijke worden doorgegeven, voorzover deze technisch haalbaar is en indien dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van andere personen.

  Om het recht op overdracht van gegevens te doen gelden, kan de betrokken persoon te allen tijde contact opnemen met een medewerker van Bohnenkamp AG.
 • g) recht op bezwaar
  Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om, om redenen die voortvloeien uit zijn bijzondere situatie, te worden onderworpen aan de verwerking van persoonlijke informatie die de Europese richtlijn en verordening Gegevens die zijn gemaakt op grond van artikel 6, lid 1, onder e of f, DS GGO. Dit geldt ook voor een bepaling op basis van Profiling.

  Bohnenkamp AG verwerkt de persoonsgegevens niet langer in geval van verzet, tenzij we dwingende redenen kunnen aantonen voor de verwerking die de belangen, de rechten en vrijheden van de betrokkene opweegt, of de Verwerking is voor de bewering, de uitoefening of de verdediging van juridische claims.

  Indien Bohnenkamp AG persoonsgegevens verwerkt om directe reclame te kunnen exploiteren, heeft de betrokkene het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens met het oog op deze reclame. Dit geldt ook voor de Profiling, voor zover deze betrekking heeft op dergelijke directe reclame. Indien de betrokkene zich verzet tegen Bohnenkamp AG van verwerking voor direct marketingdoeleinden, zal Bohnenkamp AG de persoonlijke informatie voor deze doeleinden niet langer verwerken.

  Bovendien heeft de betrokkene het recht om, om redenen die voortvloeien uit hun specifieke situatie, de verwerking van persoonsgegevens die voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische Overeenkomstig artikel 89, lid 1, van het GGO wordt oppositie onderhevig, tenzij deze verwerking noodzakelijk is om een taak van algemeen belang te vervullen.

  Om het recht van verzet uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met een werknemer van Bohnenkamp AG of een andere werknemer. De betrokkene kan ook zijn recht van bezwaar uitoefenen in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, ongeacht Richtlijn 2002/58/EG, door middel van geautomatiseerde procedures waarbij technische specificaties worden gebruikt.
 • h) Geautomatiseerde Beslissingen in individuele gevallen, waaronder Profiling
  Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft recht op het recht dat door de Europese richtlijn en de regulerings aanbieder wordt verleend, niet uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van Profiling — te worden onderworpen aan een besluit op basis van zijn rechtsgevolg of op een vergelijkbare wijze, indien het besluit (1) niet is voor de sluiting of de nakoming van een overeenkomst tussen de betrokkene en de Verantwoordelijk is, of (2) toelaatbaar is op grond van de wetgeving van de Unie of van de lidstaten waaraan de verantwoordelijke persoon is onderworpen, en dat deze wetgeving passende maatregelen neemt om de rechten en vrijheden te waarborgen en Belangen van de betrokkene of (3) met de uitdrukkelijke instemming van de belanghebbende.

  Indien de beslissing (1) noodzakelijk is voor de sluiting of de nakoming van een overeenkomst tussen de belanghebbende en de verantwoordelijke partij, of (2) indien de betrokkene uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, neemt Bohnenkamp AG passende maatregelen om Rechten en vrijheden en de rechtmatige belangen van de betrokkene, met inbegrip van ten minste het recht De tussenkomst van een persoon van de verantwoordelijke partij, de presentatie van zijn eigen positie en de uitdaging van de beslissing.

  Indien de betrokkene rechten wil doen gelden met betrekking tot geautomatiseerde beslissingen, kan de belanghebbende te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de controleur.
 • i) recht om een toestemming voor gegevensbescherming in te trekken
  Elke persoon die door de verwerking van persoonsgegevens wordt getroffen, heeft het recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde te herroepen, zoals bepaald door de Europese richtlijn en de aanbieder van regelgeving.

  Indien de betrokkene zijn recht op intrekken van toestemming wenst te doen gelden, kan de belanghebbende te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de controleur.
12. gegevensbescherming voor toepassingen en toepassingsprocedures

De controleur verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de aanvragers met het oog op de verwerking van de aanvraagprocedure. De verwerking kan ook elektronisch gebeuren. Dit is met name het geval wanneer een aanvrager de overeenkomstige aanvraag documenten op elektronische wijze aan de controleur toezendt, bijvoorbeeld via e-mail of via een op de website gelegen webformulier. Indien de controleur een arbeidsovereenkomst met een aanvrager afsluit, worden de overgedragen gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van de opdracht, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Indien geen arbeidsovereenkomst met de aanvrager wordt gesloten door de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de aanvraag documenten automatisch twee maanden na de kennisgeving van de annulerings beslissing geschrapt, mits geen andere gemachtigde Belangen van de controleur. Andere legitieme belangen in deze zin is, bijvoorbeeld, een bewijsplicht in een procedure in het kader van de algemene wet gelijke behandeling (AGG).

13. Privacybeleid voor gebruik en gebruik van Google Analytics (met anoniem functie)

De controller heeft de Google Analytics-component (met anoniem functie) op deze website geïntegreerd. Google Analytics is een Web Analysis Service. Web Analysis is het verzamelen, verzamelen en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van internetsites. Een Web Analysis Service verzamelt, onder andere, gegevens over welke Internet site een getroffen persoon is gekomen om een website (zogenaamde Referrer), welke pagina's van de Internet site worden benaderd of hoe vaak en voor welke tijd een sub-pagina werd bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een internetsite te optimaliseren en om de kosten-batenanalyse van Internet reclame te analyseren.

De werkmaatschappij van de Google Analytics-component is de Google Inc., 1600 Amfitheater Pkwy, Bergzicht, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

De controller maakt gebruik van de add-on voor Web Analytics via GoogleGat._AnonymizeIp". Door middel van dit artikel wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene verkort en anoniem gemaakt door Google als de toegang tot onze internetpagina's van een lidstaat van de Europese Unie of van een andere verdragsluitende staat van de overeenkomst inzake De Europese economische ruimte.

Het doel van de Google Analytics-component is het analyseren van de verkeersstromen op onze website. Google gebruikt de verzamelde gegevens en informatie, onder andere, om het gebruik van onze website te evalueren om voor ons online rapporten te compileren, die de activiteiten op onze Internet pagina's tonen, en voor verder met het gebruik van onze Diensten met betrekking tot de website.

Google Analytics stelt een cookie in op het informatietechnologie systeem van de betrokkene. Welke koekjes zijn, is reeds hierboven verklaard. Met de instelling van de cookie zal Google een analyse van het gebruik van onze website mogelijk maken. Door elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die wordt beheerd door de controller en waarop een Google Analytics-component is geïntegreerd, de Internet browser is op de informatietechnologie systeem van de Automatisch geïnduceerd door de relevante Google Analytics-component om gegevens in te dienen bij Google met het oog op online analyse. Als onderdeel van dit technische proces wordt Google kennis gegeven van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die onder andere Google dient om de oorsprong van de bezoekers en klikken en in de daaropvolgende verklaringen van de Commissie te traceren. Toestaan.

Door middel van de cookie worden persoonlijke gegevens, zoals de toegangstijd, de plaats van waaruit een toegang is uitgevoerd en de frequentie van de bezoeken aan onze website door de betrokken persoon, opgeslagen. Elke keer dat u onze webpagina's bezoekt, wordt deze persoonlijke informatie, inclusief het IP-adres van de Internet verbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, overgebracht naar Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze persoonsgegevens die via de technische procedure zijn verzameld, doorgeven aan derden.

De betrokkene kan de instelling van cookies via onze internetsite, zoals hierboven reeds getoond, te allen tijde door middel van een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte Internet browser te voorkomen en dus permanent in tegenspraak met de instelling van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte Internet browser zou ook voorkomen dat Google een cookie op de informatietechnologie systeem van de betrokken persoon. Bovendien kan een cookie die al is ingesteld door Google Analytics, op elk gewenst moment worden verwijderd via de Internet browser of andere software Programma's.

Bovendien kan de betrokkene in staat zijn informatie te verzamelen die door Google Analytics is gegenereerd op het gebruik van deze website en de Verwerking van dergelijke gegevens door Google te tegenspreken en te voorkomen dat dergelijke. Om dit te doen, moet de betrokken persoon downloaden en installeren van een browser add-on onder de link tools.Google.com/dlpage/gaoptout. Deze browser add-on vertelt Google Analytics over JavaScript dat er geen gegevens en informatie over de website bezoeken kunnen worden ingediend bij Google Analytics. De installatie van de browser add-Ons wordt door Google beschouwd als een contradictie. Als het informaticasysteem van de betrokkene op een later tijdstip wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de betreffende persoon de browser-invoegtoepassing opnieuw installerenOns Om Google Analytics uit te schakelen. Als de browser add-on is verwijderd of gedeactiveerd door de betrokkene of een andere persoon toe te schrijven aan uw gebied van de macht, is het mogelijk om opnieuw te installeren of opnieuw inschakelen van de browser add-Ons.

Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van Google u vinden op www.Google.de/intl/de/policies/privacy/and op www.Google.com/analytics/Terms/de.html. Google Analytics is uitgelegd in meer detail op deze link www.Google.com/intl/de_DE/Analytics/.

14. Sociale Media

Van tijd tot tijd, heb je de mogelijkheid om deel te nemen aan een Sweepstakes via de sociale media. De door ons vastgestelde persoonsgegevens zullen alleen gebruikt worden om de winnaars te bepalen en de winsten per post te versturen. Uw persoonsgegevens worden na 14 dagen gewist.

Houd er rekening mee dat we geen invloed hebben op de reikwijdte, de aard en het doel van de gegevensverwerking door de SocialeMedia platforms. Voor meer informatie, verwijzen wij u naar de privacy policy van elke pagina.

Privacy verklaring Facebook: https://de-de.Facebook.com/policy.php
Privacy verklaring Twitter: Https://Help.Twitter.com/de/Safety-and-Security
Gegevensbescherming informatie instagram: Http://instagram.com/legal/terms
Privacy bericht dat uTUbe: Http://www.YouTube.com/intl/de/YT/about/policies

15. rechtsgrondslag voor de verwerking

Artikel 6, onder i Verlicht. Een DS-GGO dient ons bedrijf als een rechtsgrondslag voor verwerkingsactiviteiten waarbij we toestemming krijgen voor een bepaald verwerkings doel. Wanneer de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij de verwerking van verrichtingen voor de levering van goederen of het verrichten van andere Uitvoering of de behandeling noodzakelijk is, wordt de verwerking gebaseerd op artikel 6, Verlicht. b DS-ggo's. Hetzelfde geldt voor de verwerkingen die nodig zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in geval van vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf is onderworpen aan een juridische Verplichting Waarbij een verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is, zoals voor de uitvoering van belastingverplichtingen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I Verlicht. C DS GGO. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou het geval zijn, bijvoorbeeld, als een bezoeker zou worden verwond in ons bedrijf en dan zijn naam, leeftijd, ziektekostenverzekering gegevens of andere vitale informatie zal worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Moet. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op artikel 6 I Verlicht. D DS GGO. Op het einde worden de verwerkingen van artikel 6 I Verlicht. F DS GGO. Deze rechtsgrondslag is gebaseerd op verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, indien de verwerking noodzakelijk is om een rechtmatig belang van ons bedrijf of een derde te waarborgen, mits de belangen, Fundamentele rechten en vrijheden van de belanghebbende. Wij zijn bijzonder gemachtigd om dergelijke verwerking te doen, omdat zij specifiek door de Europese wetgever zijn genoemd. In dit verband was hij van mening dat een rechtmatig belang gerechtvaardigd zou kunnen zijn indien de betrokkene een afnemer van de verantwoordelijke partij is (punt 47, tweede volzin van het DS-GGO).  

16. Rechtmatige belangen bij de verwerking van de verantwoordelijke of een derde

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, Verlicht. F DS-GGO is ons rechtmatige belang bij het uitvoeren van onze zakelijke activiteiten ten behoeve van het welzijn van al onze medewerkers en aandeelhouders.

17. De duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectieve wettelijke bewaringsperiode. Aan het einde van de periode worden de overeenkomstige gegevensregel matig geschrapt, tenzij zij niet langer noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht of de opening van het contract.

18. Wettelijke of contractuele bepalingen voor het verstrekken van persoonsgegevens; voor de sluiting van de overeenkomst noodzakelijk is; verplichting voor de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; Mogelijke gevolgen van niet-implementatie

Wij willen u mededelen dat het verstrekken van persoonsgegevens wettelijk verplicht is (bijv. belastingregelingen) of dat het ook kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. informatie over de contractpartner). Soms kan het nodig zijn dat een contract wordt geconcludeerd dat een getroffen persoon ons persoonsgegevens verschaft die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokken persoon, bijvoorbeeld, is verplicht om ons te voorzien van persoonsgegevens wanneer onze onderneming een overeenkomst met haar afsluit. Niet-verstrekking van persoonsgegevens zou leiden tot het niet sluiten van het contract met de betrokken persoon. Voorafgaand aan het verstrekken van persoonsgegevens door de belanghebbende, moet de betrokken persoon contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze werknemer verduidelijkt de individuele zaak over de vraag of het verstrekken van persoonsgegevens is vereist door de wet of door een contract of noodzakelijk is voor de sluiting van het contract, of er een verplichting om de persoonlijke Gegevens en de gevolgen van niet-verstrekking van persoonsgegevens. 

19. Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als Verantwoordelijk bedrijf zonder automatische besluitvorming of een Profiling.