Nachádzate sa tu: Home » LKW pneu » DE-Minimis

DE-Minimis

Všetky pneumatiky Windpower spĺňajú požiadavky "DE-Minimis" a ponúkajú tak popri ekonomicky výhodnej nákupnej cene aj ďalšie možnosti úspory prostredníctvom štátnych dotácií:

Spolkový úrad pre nákladnú dopravu podporuje firmy nákladnej automobilovej dopravy s programom "De-Minimis" na podporu oblasti "bezpečnosti a životného prostredia" s dotáciami v maximálnej výške 33 tisíc eur ročne. Podporuje obstaranie zariadení, vybavenia a ostatné opatrenia v oblasti životného prostredia a bezpečnosti ako aj poradenstvo v otázke vedenia podniku vzťahujúce sa na oblasť živoného prostredia a bezpečnosti. K podporným opatreniam vzťahujúcim sa na vozidlá patrí aj obstaranie nehlučných pneumatík pre nákladné vozidlá alebo pneumatík s optimalizovaným valivým odporom. Predpokladom je, že zodpovedajú nariadeniam Európskeho parlamentu a Rady pre typové schválenie motorových vozidiel. (KOM (2008) 316).

V prípade Windpower spĺňajú túto požiadavku všetky profily a popri značných úsporách v nákupnej cene tak umožňujú aj podporu zo strany štátu.

DE-Minimis DE-Minimis