Impressum

Impressum

Bohnenkamp AG
Obchodný register: Osnabrück HRB 19625
IČ DPH: DE 117662020

Predstavenstvo:
Gregor Rüth (predseda)
Michael Rieken

Predseda dozornej rady:
Prof. Dr. Norbert Winkeljohann

Dieselstr. 14
49076 Osnabrück
Tel.: 0541/12163-0
Fax: 0541/12163-944
E-Mail: info@bohnenkamp.de