Nové
označovanie pneumatík
od mája 2021

Zavedením štítka EÚ sa majú znížiť emisie vozidiel a to má prispieť k uhlíkovej neutralite do roku 2050.

Všeobecné vyhlásenie

Pre uvedomelé rozhodovanie spotrebiteľov o kúpe platí pre pneumatiky tried C1, C2 a C3 od dátumu výroby 01.05.2021 nové označovanie pneumatík, ktoré rozsiahlo informuje o parametroch týkajúcich sa valivého odporu, priľnavosti na mokrej vozovke a vonkajšieho hluku valenia.  Navyše možno individuálne údaje o pneumatike nájsť pomocou QR kódu, ktorý je uvedený na novom štítku pneumatiky EÚ, v databáze EÚ (EPREL).

Význam symbolov

Valivý odpor

trieda E až A
Spotreba paliva závisí od valivého odporu pneumatík, vozidla a podmienok jazdy. Valivý odpor sa uvádza v triede A (najväčšia efektivita) až E (najnižšia efektivita). Rozdiel medzi najoptimálnejšou triedou (A) a najmenej optimálnou triedou (E) predstavuje zníženie spotreby o 7,5 %.

Priľnavosť na mokrej vozovke

trieda E až A
Brzdný výkon pneumatiky na mokrej vozovke sa meria na základe brzdnej dráhy (ABS) alebo maximálneho súčiniteľa trenia medzi pneumatikou a vozovkou a porovnáva sa s hodnotami referenčnej pneumatiky. Priľnavosť na mokrej vozovke sa takisto uvádza v triedach A (najkratšia brzdná dráha) a E (najdlhšia brzdná dráha). S pneumatikami triedy A možno dosiahnuť v porovnaní s pneumatikami triedy E pri plnom brzdení pri rýchlosti 80 km/h až o 18 m kratšiu brzdnú dráhu.

Vonkajší hluk valenia

trieda E až A
Vonkajší hluk valenia pneumatiky sa uvádza v triedach A (najtichšia pneumatika) a C (najhlučnejšia pneumatika), ako aj zodpovedajúcim počtom zvukových vĺn. Piktogram s klasifikáciou A poukazuje na to, že vonkajší hluk valenia pneumatiky je nižší o 3 dB oproti hraničnej hodnote EÚ platnej v roku 2016. Klasifikácia B je nižšia o 3 dB alebo rovnaká ako hraničná hodnota EÚ platná do roku 2016. Klasifikácia C prekračuje o 3 dB hraničnú hodnotu EÚ platnú do roku 2016. 

Piktogram snehu a ľadu

Nové označenie EÚ zobrazuje navyše už známy piktogram priľnavosti na snehu (3PMSF) pre zimné a celoročné pneumatiky, ako aj piktogram priľnavosti na ľade pre vybrané zimné pneumatiky osobných motorových vozidiel.

Nové označovanie pneumatík EÚ

 1. QR kód vedie do databázy produktov EÚ
  (EPREL)
 2. Dodatok označenia typu pneumatiky = č. výr.
 3. Nové odstupňovanie spodných hodnôt označenia
  Označenia tried E a F sa stávajú označením triedy D. Trieda označenia G sa zlučuje s triedou označenia E. Na ľavej strane označenia pneumatiky sa uvádza valivý odpor. Na pravej strane sa uvádza priľnavosť na mokrej vozovke.
 4. Klasifikácia ABC tried hluku namiesto zvukových vĺn
  Naďalej sa uvádza hodnota decibelov.
 5. Zobrazenie piktogramov
  Údaj piktogramu priľnavosti na snehu (3PMSF) a priľnavosti na ľade (len pre pneumatiky triedy C1)

Úlohy pre vás ako predajcu pneumatík

Dôležité je:
Na základe prechodného obdobia sú ešte v obehu pneumatiky so „starým“ označením pneumatík EÚ, ktoré boli vyrobené pred 1. májom 2021. Tieto nemusia byť nanovo označené, pretože sa ich nariadenie netýka.

 • Na predajnom mieste (POS) sa musí na pneumatiku umiestniť dobre viditeľný štítok. Karta s informáciami o produkte sa musí dať otvoriť digitálne a na požiadanie poskytnúť v tlačenej forme.
 • Keď predávate pneumatiku, ktorá je súčasťou série viacerých identických pneumatík, musí byť k dispozícii ako štítok pneumatiky, tak aj karta údajov pneumatiky (v digitálnej forme) a na požiadanie ju treba poskytnúť v tlačenej forme.   
 • Vo vizuálnych zobrazeniach a všetkých ostatných reklamných materiáloch pre určitý typ pneumatiky sa musí zobraziť označenie pneumatiky v digitálnej alebo tlačenej forme. Ak sa séria pneumatík uvádza napríklad ako profil pneumatiky, stačí zobrazenie rozpätia medzi typom pneumatiky s najhoršou a najlepšou klasifikáciou v rámci produktového radu.

Databáza EPREL
Nová karta údajov produktu (skrátene PIS) je uložená v databáze EPREL od každého výrobcu pneumatík. Obsahuje informácie, ktoré musia byť uvedené na štítku pneumatík EÚ. Okrem toho je uvedený dátum začiatku výroby a dátum skončenia výroby výrobcu.