Databeskyttelse

Databeskyttelseserklæring

Vi glæder os over din interesse i vores virksomhed. Databeskyttelse har en særlig høj prioritet for ledelsen af ​​Bohnenkamp AG. Benyttelse af Bohnenkamp AG’s websted er generelt muligt uden afgivelse af nogen persondata. Hvis en berørt person ønsker at bruge vores virksomheds specielle tjenester via vores websted, kan det være nødvendigt at behandle personoplysninger. Hvis behandling af personoplysninger er nødvendig, og der ikke er noget juridisk grundlag for en sådan behandling, anmoder vi generelt om samtykke fra den pågældende person.

Behandlingen af ​​personoplysninger, f.eks. navn, adresse, e-mail adresse eller telefonnummer for en person, udføres altid i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning og i overensstemmelse med de landespecifikke databeskyttelsesregler, der gælder for Bohnenkamp AG . Med denne databeskyttelseserklæring vil vores virksomhed gerne informere offentligheden om typen, omfanget og formålet med de personoplysninger, vi indsamler, anvender og behandler. Desuden informeres berørte personer om deres rettigheder ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring.

Som ansvarlig for databearbejdningen har Bohnenkamp AG implementeret adskillige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den mest omfattende beskyttelse af personoplysninger, der behandles via dette websted. Internetbaserede datatransmissioner kan dog generelt have sikkerhedsmangler, så absolut beskyttelse ikke kan garanteres. Af denne grund kan enhver berørt person frit videregive personlige data til os på alternative måder, for eksempel via telefon.

1. Definitioner

for Bohnenkamp AG’s Fortrolighedspolitik er baseret på de definitioner, der blev anvendt af den europæiske lovgiver til vedtagelsen af ​​den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Vores databeskyttelseserklæring skal være let at læse og forstå for offentligheden såvel som for vores kunder og forretningspartnere. For at sikre dette vil vi gerne forklare de anvendte udtryk på forhånd.

Vi anvender følgende udtryk i denne databeskyttelseserklæring:

 • a) personoplysninger
  Personoplysninger er al information, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person (i det følgende kaldet "berørt person"). En identificerbar fysisk person er en, der kan identificeres direkte eller indirekte, især ved henvisning til en identifikator, såsom et navn, et identifikationsnummer, placeringsdata, en online-identifikator eller til en eller flere faktorer, der er specifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet for den fysiske person..
 • b) berørt person
  En berørt person er enhver identificeret eller identificerbar fysisk person, hvis personoplysninger behandles af den, der er ansvarlig for databehandlingen.
 • c) Forarbejdning
  Behandling er enhver operation eller et sæt operationer, der udføres på personlige data, uanset om det sker automatisk eller ikke, såsom indsamling, registrering, organisering, arkivering, opbevaring, tilpasning eller ændring, hentning, konsultation, brug, offentliggørelse ved transmission, formidling eller på anden måde gøres tilgængelig, justering eller kombination, begrænsning, sletning eller destruktion.
 • d) Begrænsning af behandlingen
  Begrænsning af behandlingen er mærkning af lagrede personlige data med det formål at begrænse deres fremtidige behandling.
 • e) Profilering
  Profilering er enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, der består i at anvende sådanne personoplysninger til at evaluere visse personlige aspekter, der vedrører en fysisk person, især til at analysere eller forudsige aspekter, der vedrører den fysiske persons præstationer på arbejdspladsen, økonomiske situation, sundhed, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, placering eller ændring af placering.
 • f)  Pseudonymisering
  Pseudonymisering er behandling af personoplysninger på en sådan måde, at personoplysningerne ikke længere kan tilskrives en bestemt registreret uden brug af yderligere oplysninger, forudsat at sådanne yderligere oplysninger opbevares separat og er underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der sikrer at personoplysningerne ikke tilskrives en identificeret eller identificerbar fysisk person.
 • g) Registeransvarlig eller ansvarlig for behandlingen
  Den registeransvarlige eller den person, der er ansvarlig for behandlingen, er den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, agentur eller andet organ, der alene eller sammen med andre bestemmer formålet med og midlerne til behandlingen af personoplysninger. Hvis formålet med, og midlerne til en sådan behandling er foreskrevet i EU-lovgivningen eller i medlemsstaternes lovgivning, kan den ansvarlige person fastsætte visse kriterier for sin betegnelse i overensstemmelse med EU-lovgivningen eller medlemsstaternes lovgivning.


2. Den registeransvarliges navn og adresse

Den ansvarlige iht. den grundlæggende databeskyttelsesregulering, andre databeskyttelseslove, der gælder i den Europæiske Unions medlemsstater, og andre bestemmelser med karakter af databeskyttelse er:

Bohnenkamp AG
Dieselstraße 14
49076 Osnabrück
Tyskland
Tel.: +49 541 12163 0
E-mail: 
Website: www.bohnenkamp.de

3. Navn og adresse på den databeskyttelsesansvarlige

Den registeransvarlige for databearbejdnngen er:

Lars Hille 
TUV Rheinland Industrie Service GmbH
Haumannplatz 4
45130 Essen
Tyskland
Tel.: +49 201 63496 106
E-mail:  
Website: www.tuv.com

Enhver berørt person kan til enhver tid i alle spørgsmål og sager om databeskyttelse kontakte vores databeskyttelsesansvarlige.

4. Cookies

Bohnenkamp AG's websted anvender cookies. Cookies er tekstfiler, der lagres og gemmes på et computersystem via en internetbrowser.

Mange websteder og servere anvender cookies. Mange cookies indeholder en såkaldt cookie-id. En cookie-id er et entydigt id for cooki’en. Den består af en streng, som internetsider og -servere kan tildele til den specifikke internetbrowser, hvor cookien blev gemt. Dette giver de besøgte websteder og servere mulighed for at skelne den pågældende persons browser fra andre internetbrowsere, der indeholder andre cookies. En bestemt internetbrowser kan genkendes og identificeres af det unikke cookie-ID.

Ved hjælp af cookies kan Bohnenkamp AG tilbyde brugerne af dette websted mere brugervenlige tjenester, der ikke ville være muligt uden cookie-indstillingen.

Ved hjælp af en cookie kan oplysningerne og tilbuddene på vores websted optimeres til gavn for brugeren. Cookies gør os i stand til at genkende brugerne af vores hjemmeside, som nævnt ovenfor. Formålet med denne genkendelse er at gøre det lettere for brugerne at bruge vores websted. Brugeren af et websted, der anvender cookies, behøver f.eks. ikke at indtaste sine adgangsdata igen, hver gang webstedet besøges, fordi dette overtages af webstedet og den cookie, der gemmes på brugerens computersystem. Et andet eksempel er en cookie som en indkøbskurv i onlinebutikken. Onlinebutikken husker de elementer, som en kunde har placeret i den virtuelle indkøbskurv via en cookie.

den berørte person kan til enhver tid forhindre brugen af cookies på vores websted ved hjælp af en tilsvarende indstilling i den anvendte internetbrowser, og dermed permanent modsætte sig brugen af cookies. Desuden kan cookies, der allerede er indstillet, slettes når som helst via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer. Dette er muligt i alle almindelige internetbrowsere. Hvis den berørte person deaktiverer brugen af cookies i den anvendte internetbrowser, vil ikke alle funktioner på vores websted være fuldt brugbare.

5. Indsamling af generelle data og oplysninger

Bohnenkamp AG's websted indsamler en række generelle data og oplysninger for hvert opkald til webstedet af en berørt person eller et automatiseret system. Disse generelle data og oplysninger gemmes i serverens logfiler. De gemte oplysninger kan være (1) anvendte browsertyper og -versioner, (2) det operativsystem, der anvendes af det tilsluttede system, (3) den internetside, hvorfra et adgangssystem når vores internetside (kaldet "referrer"), (4) de undersider, der åbnes via et adgangssystem på vores internetside, (5) dato og tidspunkt for adgang til webstedet, (6) en internetprotokoladresse (IP-adresse), (7) udbyderen af adgangssystemets internettjeneste og (8) andre lignende data og oplysninger, som bruges til at forebygge farer i tilfælde af angreb på vores informationsteknologisystemer.

ved brug af disse generelle data og oplysninger drager Bohnenkamp AG ingen konklusioner om den berørte person. Disse oplysninger er nødvendige for at (1) levere indholdet af vores hjemmeside korrekt, (2) optimere indholdet af vores hjemmeside og reklamer for den, (3) for at sikre, at vores informationsteknologisystemer og teknologien på vores websted fungerer permanent, og (4) for at give de retshåndhævende myndigheder de oplysninger, der er nødvendige for retsforfølgelse i tilfælde af et cyberangreb. Disse anonyme data og oplysninger evalueres derfor statistisk og på andre måder af Bohnenkamp AG med det formål yderligere at optimere de tekniske processer og øge databeskyttelsen og datasikkerheden i vores virksomhed, for i sidste ende at sikre et optimalt beskyttelsesniveau for de personlige data, vi behandler. De anonyme data i serverlogfilerne gemmes separat fra alle personlige data, der leveres af en berørt person.

6. Registrering på vores websted

Den berørte person har mulighed for at registrere sig på den registeransvarliges websted med personlige data. De personlige data, der overføres til den registeransvarlige, bestemmes af den respektive inputmaske, der bruges til registreringen. De personoplysninger, der indtastes af den berørte person, indsamles og opbevares udelukkende til intern brug af den registeransvarlige og til eget brug. Den registeransvarlige kan foretage overførsel af personoplysninger til en eller flere kontraktforarbejdningsvirksomheder, f.eks. en pakketjenesteleverandør, som også kun anvender dem til intern brug, under den registeransvarliges ansvar.

Ved registrering på den registeransvarliges websted, gemmes også IP-adressen, dato og tidspunkt for registreringen, som leveres af den registrerende persons internetudbyder (ISP). Lagring af disse data sker baggrunden, og kun sådan at vi kan forhindre misbrug af vores tjenester, og om nødvendigt gøre det muligt at undersøge begåede forbrydelser. I denne henseende er lagring af disse data nødvendigt for at beskytte den dataansvarlige. I princippet videregives disse oplysninger ikke til tredjemand, medmindre der foreligger en lovmæssig forpligtelse til at videregive dem eller at de videregives i en straffesag.

Registreringen af den berørte person og frivillig videregivelse af personoplysninger har til formål, at den registeransvarlige kan tilbyde indhold eller tjenester til den registrerede, der på grund af sagens natur kun kan tilbydes registrerede brugere. Registrerede personer kan frit ændre de personoplysninger, der blev afgivet ved registreringen, eller lade dem slette fuldstændigt fra den registeransvarliges datasæt.

Den registeransvarlige skal til enhver tid efter anmodning give oplysning om alle registrerede persondata, der lagres om den berørte person. Desuden korrigerer eller sletter den registeransvarlige personoplysninger på den registreredes anmodning, i det omfang ingen lovmæssige forpligtelser til at opbevare sådanne data strider mod dette. Alle medarbejdere i der er ansvarlige for behandlingen af data står som kontaktpersoner til rådighed for den berørte person i denne forbindelse.

7. Abonnement på vores nyhedsbrev

På Bohnenkamp AG's hjemmeside har brugerne mulighed for at abonnere på vores virksomheds nyhedsbrev. De personlige data, der sendes til den dataansvarlige ved bestilling af nyhedsbrevet, bestemmes af den inputmaske, der bruges til dette formål.

Bohnenkamp AG informerer med jævne mellemrum sine kunder og forretningspartnere om virksomhedens tilbud ved hjælp af et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet fra vores virksomhed kan kun modtages af den berørte person, hvis (1) den pågældende har en gyldig e-mail-adresse og (2) den pågældende har registreret sig til modtagelse af nyhedsbrevet. Af juridiske årsager sendes der en e-mail med anmodning om bekræftelse på tilmelding til nyhedsbrevet til den e-mail-adresse, der er registreret af en berørt person. Denne bekræftelses e-mail bruges til at bekræfte om ejeren af e-mail-adressen, som en berørt person, har godkendt modtagelsen af nyhedsbrevet.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet gemmer vi også IP-adressen på det computersystem, der anvendtes af den berørte person på registreringstidspunktet, samt dato og tidspunkt for registreringen. Indsamling af disse data er nødvendig for at kunne spore (eventuel) misbrug af en berørt persons e-mail adresse på et senere tidspunkt, og tjener dermed til at yde den registeransvarlige juridisk beskyttelse.

De personlige data, der indsamles i forbindelse med et abonnement på nyhedsbrevet, bruges udelukkende til afsendelse af vores nyhedsbrev. Abonnenter på nyhedsbrevet kan også få besked via e-mail, hvis dette er nødvendigt for driften af nyhedsbrevet eller for en registrering i denne forbindelse, ligesom det kan være tilfældet i tilfælde af ændringer i nyhedsbrevet eller ændringer i de tekniske betingelser. De personlige data, der indsamles inden for rammerne af nyhedsbrevet, videregives ikke til tredjeparter. Abonnementet på vores nyhedsbrev kan til enhver tid annulleres af den berørte person. Samtykke til lagring af persondata, som den registrerede har overdraget os med henblik på afsendelse af nyhedsbrevet, kan til enhver tid tilbagekaldes. Med henblik på tilbagekaldelse af samtykke findes der et link til dette i ethvert nyhedsbrev. Desuden er det muligt på ethvert tidspunkt at fravælge afsendelse af nyhedsbrevet direkte på den bearbejdningsansvarliges websted eller ved at informere den bearbejdningsansvarlige på anden måde.

8. Nyhedsbrev tracking

Bohnenkamp AG's nyhedsbreve indeholder såkaldte tællepixels. En tællepixel er en miniature-grafik, der er integreret i e-mails som sendes i HTML-format, for at aktivere logfilregistrering og logfilanalyse. Dette gør det muligt at foretage en statistisk vurdering af, om online-marketingkampagner har været vellykkede eller ej. Ved hjælp af den integrerede tællepixel kan Bohnenkamp AG registrere, om og hvornår en e-mail blev åbnet af en berørt person, og hvilke links i e-mailen der blev åbnet af den berørte person.

Sådanne personlige data indsamlet via de tællepixels, der er indeholdt i nyhedsbreve, lagres og evalueres af den bearbejdningsansvarlige for at optimere afsendelsen af nyhedsbreve, og for at tilpasse indholdet af fremtidige nyhedsbreve endnu bedre til den berørte persons interesser. Disse personoplysninger videregives ikke til tredjeparter. Berørte personer har til enhver tid ret til at tilbagekalde den respektive særskilte erklæring om samtykke, der er udstedt i henhold til proceduren med bekræftelse af tilmelding. Efter en tilbagekaldelse slettes disse persondata af den bearbejdningsansvarlige. En annullering af modtagelsen af nyhedsbrevet anses af Bohnenkamp AG automatisk for at være en tilbagekaldelse.

9. Mulighed for at kontakte os via hjemmesiden

Bohnenkamp AG's hjemmeside indeholder på grund af lovmæssige bestemmelser oplysninger, der muliggør hurtig elektronisk kontakt med vores virksomhed, samt direkte kommunikation med os, som også omfatter en generel adresse på den såkaldte elektroniske post (e-mail adresse). Hvis en berørt person kontakter den bearbejdningsansvarlige via e-mail eller via en kontaktformular, gemmes de persondata, der overføres af den berørte person, automatisk. Sådanne personoplysninger, der frivilligt fremsendes af en berørt person til den bearbejdningsansvarlige, lagres med henblik på behandling eller kontakt med den berørte person. Disse personoplysninger videregives ikke til tredjeparter.

10. Rutinemæssig sletning og blokering af persondata

Den bearbejdningsansvarlige behandler og lagrer kun persondata for den berørte person i det tidsrum, der er nødvendigt til at opfylde formålet med lagringen, eller i det omfang det kræves af den europæiske udsteder af retningslinjer og forordninger, eller af en anden lovgiver i love eller bestemmelser, som den registeransvarlige er underlagt.

Hvis lagringsformålet bortfalder, eller hvis en opbevaringsperiode, der er fastsat af den europæiske udsteder af retningslinjer og forordninger eller en anden kompetent lovgiver, udløber, blokeres eller slettes de personlige data rutinemæssigt i overensstemmelse med de lovmæssige krav.

11. Den berørte persons rettigheder

a) Ret til bekræftelse Enhver berørt person har den af den europæiske udsteder af retningslinjer og forordninger tildelte ret til at forlange, at den registeransvarlige bekræfter, om de ham omhandlende personoplysninger behandles. Hvis en berørt person ønsker at udøve denne ret til bekræftelse, kan han eller hun til enhver tid kontakte en medarbejder hos den bearbejdningsansvarlige. b) Retten til oplysninger Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har den af den europæiske udsteder af retningslinjer og forordninger givne ret til at modtage oplysninger om de persondata, der er gemt om ham eller hende, og til på ethvert tidspunkt uden beregning at modtage en kopi af disse oplysninger fra den dataansvarlige. Desuden har den europæiske udsteder af retningslinjer og forordninger givet den berørte person adgang til følgende information:

 • Bearbejdningsformål
 • De kategorier af personoplysninger, der behandles
 • Modtagerne eller kategorierne af modtagere, som de personlige oplysninger er blevet videregivet til eller stadig videregives til; Især ved modtagere i tredjelande eller internationale organisationer
 • Hvor det er muligt, den planlagte periode, hvor personoplysninger lagres, eller, hvis dette ikke er muligt, kriterierne for bestemmelse af denne varighed
 • Tilstedeværelsen af en ret til at rette eller slette dine personlige data, eller til at begrænse den dataansvarliges behandling af disse, eller en ret til at modsætte sig en sådan databehandling
 • Tilstedeværelsen af en ret til at klage til en tilsynsmyndighed
 • Hvis de personlige data ikke er modtaget fra den berørte person: Alle tilgængelige oplysninger om dataenes oprindelse
 • Tilstedeværelsen af en automatiseret beslutningstagning, herunder profilering i henhold til artikel 22, stk. 1, og artikel 4, stk. 4, i DS-GMO'en og – i det mindste i disse tilfælde – Meningsfulde oplysninger om den involverede logik, omfanget og de tilsigtede virkninger af en sådan behandling for den berørte person
   
 • Desuden har den berørte person ret til oplysninger om, hvorvidt personlige data er blevet overført til et tredjeland eller en international organisation. Hvis dette er tilfældet, har den berørte person desuden ret til at indhente oplysninger om de relevante garantier i forbindelse med overførslen.
  Hvis en berørt person ønsker at gøre brug af denne ret til oplysninger, kan han/hun til enhver tid rette henvendelse til en medarbejder, der er ansvarlig for bearbejdningen.
 • c) Ret til berigtigelse
  Enhver person, der er berørt af behandlingen af persondata, har den af den europæiske udsteder af retningslinjer og forordninger givne ret til, at forlange øjeblikkelig rettelse af ukorrekte personlige data om vedkommende. Desuden har den berørte person ret til, under hensyntagen til formålet med bearbejdningen, at kræve, at ufuldstændige personoplysninger skal berigtiges - også ved hjælp af en supplerende erklæring.

  Hvis en berørt person ønsker at gøre brug af denne ret til berigtigelse, han han/hun til enhver tid henvende sig til en medarbejder, der er ansvarlig for bearbejdningen.
 • d) Ret til at slette (Ret til at blive glemt)
  Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har den af den europæiske udsteder af retningslinjer og forordninger givne ret til fra den ansvarlige at kræve, at de personoplysninger, der vedrører denne person, straks bliver slettet, hvis en af følgende årsager er gældende, og hvis behandlingen ikke er påkrævet:

 •  

  • De personlige data er blevet indsamlet eller på anden måde behandlet til sådanne formål, hvor de ikke længere er nødvendige.
  • Den berørte person tilbagekalder sit samtykke, under hvilken behandlingen i henhold til art. 6 para.1 a i DS-GMO eller art. 9 para. 2 litra a i DS-GMO foregik, og der mangler et andet retsgrundlag for behandlingen.
  • Den berørte person afgiver iht. art. 21 para. 1 i DS-GMO indsigelse imod bearbejdningen, og der forefindes ingen højerestående berettigede grunde til behandlingen, eller den berørte person afgiver indsigelse imod behandlingen i henhold til art. 21 para. 2 i DS-GMO.
  • De personlige oplysninger er blevet behandlet uretmæssigt.
  • Sletning af personoplysninger er nødvendig for at opfylde en retslig forpligtelse i henhold til EU-lovgivningen eller medlemsstaternes lovgivning, som den ansvarlige er underlagt
  • Personoplysningerne blev indsamlet i relation til informationssamfundstjenester, der tilbydes i henhold til art. 8 para. 1 i DS-GMO.
    

   

 • Hvis en af ovenstående årsager er gældende, og hvis en berørt person ønsker at få personlige data lagret hos Bohnenkamp AG slettet, kan han til enhver tid kontakte en medarbejder ansvarlig for databehandling. Medarbejderen hos Bohnenkamp AG skal sørge for, at anmodningen om sletning bliver udført med det samme.
  Hvis personoplysningerne er blevet offentliggjort af Bohnenkamp AG, og vores virksomhed som ansvarlig i henhold til art. 17 para.1 i DS-GMO er forpligtet til at slette de personlige data, skal Bohnenkamp AG, under hensyntagen til de tilgængelige teknologi- og implementeringsomkostninger, træffe passende foranstaltninger, herunder tekniske foranstaltninger, med henblik på at informere andre dataansvarlige, der behandler de offentliggjorte personoplysninger, at den berørte person har forlangt, at disse andre datakontrollører sletter alle links til disse personlige data eller til kopier eller gentagelse af disse persondata, i det omfang behandlingen ikke er påkrævet.  Medarbejdere i Bohnenkamp AG skal sørge for det nødvendige i individuelle tilfælde.
 • e) Retten til begrænsning af behandlingen
  Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har den af den europæiske udsteder af retningslinjer og forordninger givne ret til at kræve, at den dataansvarlige begrænser behandlingen, hvis en af følgende forudsætninger er opfyldt:

 •  

  • Rigtigheden af de personlige data bestrides af den berørte person, og dette i en periode, der gør det muligt for den dataansvarlige at kontrollere nøjagtigheden af de personlige data.
  • Behandling er uretmæssig. Den berørte person ønsker ikke at slette de personlige data, men kræver i stedet en begrænsning i brugen af de personlige data.
  • Den dataansvarlige har ikke længere behov for de personlige data til behandling, men den berørte person har behov for dem til at fremsættelse af påstande, udøvelse eller forsvar af retslige krav.
  • Den berørte person har afgivet indvending mod behandlingen i henhold til art. 21 para. 1 i DS-GMO, og det er endnu ikke klart, om den registeransvarliges legitime grunde tilsidesætter den berørte persons.
    

  Forudsat at en af ovennævnte betingelser er opfyldt, og at den berørte person forlanger en begrænsning af de personoplysninger, der er lagret af Bohnenkamp AG, kan denne person til enhver tid kontakte en medarbejder hos den dataansvarlige. En medarbejder hos Bohnenkamp AG sørger for, at behandlingen begrænses.

 • f)  Ret til dataportabilitet
  Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har den af den europæiske udsteder af retningslinjer og forordninger givne ret til, at modtage de om vedkommende registrerede personoplysninger, som er videregivet af den berørte person til den dataansvarlige, i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format. Du har ligeledes ret til, via den dataansvarlige, der har forberedt disse persondata, uhindret at videregive disse oplysninger til en anden ansvarlig person, i det omfang behandlingen vedrører samtykket i henhold til art. 6 para.1, litra a i DS-GMO eller art. 9 para. 2, litra a i DS-GMO eller på en kontrakt i henhold til art. 6 para. 1, litra b), i DS-GMO, og forarbejdningen foretages ved hjælp af automatiserede procedurer i det omfang behandlingen ikke er nødvendig for udførelsen af en opgave, der er i offentlighedens interesse, eller som udføres under udøvelse af offentlig myndighed, der er pålagt den dataansvarlige.Yderligere har den berørte person i udøvelsen af sin ret til dataportabilitet iht. artikel 20 stk. 1 i DS-GMO ret til at forårsage, at personoplysninger videregives direkte fra en dataansvarlig til en anden dataansvarlig i det omfang dette er teknisk muligt, og i det omfang dette ikke indskrænker andre personers rettigheder og friheder.For at gøre retten til dataportabilitet gældende kan den berørte person til enhver tid kontakte en medarbejder hos Bohnenkamp AG.

 • g) Ret til indsigelse
  Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har den af den europæiske udsteder af retningslinjer og forordninger givne ret til, af årsager der skyldes deres særlige situation, til enhver tid at indgive indsigelse mod behandling af dennes personoplysninger, der foretages på baggrund af art. 6 para.1, litra e eller f i DS-GMO. Dette gælder også for profilering på baggrund af disse bestemmelser. I tilfælde af indsigelse behandler Bohnenkamp AG ikke længere personoplysninger, medmindre vi kan fremvise overbevisende legitime årsager, der kan tilsidesætte den berørte persons interesse, rettigheder og frihed, eller behandlingen tjener til at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav.Hvis Bohnenkamp AG behandler personoplysninger for at kunne foretage direkte marketing har den berørte person ret til, når som helst at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne med med henblik på en sådan marketing. Dette gælder også for profilering, for så vidt den er relateret til en sådan direkte marketing. Hvis den berørte person overfor Bohnenkamp AG afgiver indsigelse mod databehandlingen med henblik på direkte marketing, vil Bohnenkamp AG ophøre med at behandle de personlige data til disse formål. Derudover har den berørte person, af årsager der skyldes hans eller hendes særlige situation, ret til, at gøre indsigelse mod behandling af hans/hendes personoplysninger, som Bohnenkamp AG i henhold til art. 89 par. 1 i DS-GMO anvender til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål, medmindre en sådan behandling er nødvendig for udførelsen af en opgave i offentlighedens interesse. For at udøve retten til indsigelse, kan den pågældende person henvende sig direkte til enhver medarbejder i Bohnenkamp AG eller en anden medarbejder. Den berørte person kan også frit, i forbindelse med anvendelsen af tjenester i informationssamfundet, gøre indsigelse, upåagtet direktiv 2002/58/EF, udøve sin indsigelsesret ved hjælp af automatiserede procedurer, ved anvendelsen af tekniske specifikationer. i) Ret til at tilbagekalde samtykke i henhold til lovgivningen om databeskyttelse Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har den af den europæiske udsteder af retningslinjer og forordninger givne ret til, til enhver tid ophæver sit samtykke til behandling af personoplysninger. Hvis den berørte person ønsker at gøre sin ret gældende til at trække sit samtykke tilbage, kan han eller hun til enhver tid kontakte en repræsentant for den dataansvarlige.


  12. Databeskyttelse for ansøgninger og i ansøgningsprocessen

 

Cookies