Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozat

Örömmel fogadjuk érdeklődését cégünk iránt. Az adatvédelem kiemelt fontosságú a Bohnenkamp SE cégvezetése számára. A Bohnenkamp SE weblapjának használata mindenféle személyes adat megadása nélkül lehetséges. Amennyiben valaki a cégünk különleges szolgáltatását venné igénybe a weblapunkon keresztül, szükségessé válhat a személyes adatainak feldolgozása. Ha szükséges a személyes adatok feldolgozása és erre nincsen törvényes alap, megkérjük az érintett személy saját hozzájárulását a feldolgozáshoz.

Az érintett személy személyes adatainak feldolgozása, pl. név, cím, e-mail cím vagy telefonszám, mindig az Adatvédelmi Törvénynek és a Bohnenkamp SE-ra vonatkozó tartományi adatvédelmi előírásoknak megfelelően történik. A jelen Adatvédelmi Nyilatkozattal a Bohnenkamp SE tájékoztatni kívánja a nyilvánosságot, az általa gyűjtött, használt és feldolgozott személyes adatok terjedelméről és annak céljáról. Az érintett személyek jelen Adatvédelmi Nyilatkozatból tájékozódhatnak jogaikról is.

A Bohnenkamp SE, mint a feldolgozás felelőse számos technikai és szervezési intézkedést tett a jelen weblapon feldolgozott személyes adatok lehetőség szerint hiánytalan védelmének biztosítására. Azonban az interneten történő adatátvitelnek lehetnek biztonsági rései, így az abszolút védelem nem biztosítható. Ezért mindenki számára nyitva áll annak lehetősége, hogy személyes adatait más módokon, pl. telefonon, jutassa el hozzánk.

1. Fogalom magyarázatok

A Bohnenkamp SE Adatvédelmi Nyilatkozata olyan fogalmakon alapul, amiket az Európai irányelvek és az Adatvédelmi Törvény (Ds-GVO) használnak. Adatvédelmi Nyilatkozatunk egyszerűen olvasható és érthető kell legyen a nyilvánosság, valamint az ügyfeleink és üzleti partnereink számára. Ennek biztosítására elöljáróban elmagyarázzuk az alkalmazott fogalmakat.

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban az alábbi fogalmakat is használjuk:

 • a) személyes adatok
  Személyes adatok az összes olyan adat, ami egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban „érintett személy”) vonatkoznak. Azonosíthatónak tekinthető egy természetes személy, ha közvetlenül vagy közvetetten, különösen egy azonosító hozzárendelésével, pl. név, azonosító szám, tartózkodási hely adatok, online azonosítható ill. egy vagy több különleges jellemző alapján, ami ennek a természetes személynek fizikai, fiziológiai, genetikai, pszichológiai, gazdasági, kulturális vagy szociális jellemzője, azonosítható.
 • b) érintett személy
  Érintett személy az az azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait a feldolgozásért felelős feldolgozza.
 • c) feldolgozás
  Feldolgozás mindaz az automatizált vagy anélküli folyamat vagy ilyen folyamatok személyes adatokkal kapcsolatos sorozata, mint a gyűjtés, bekérés, szervezés, rendezés, tárolás, illesztés vagy módosítás, kiolvasás, lekérdezés, használat, nyilvánosságra hozás átvitellel, terjesztéssel vagy a rendelkezésre bocsátás más formájával, az egyeztetés vagy összekapcsolás, a korlátozás, a törlés vagy megsemmisítés.
 • d) a feldolgozás korlátozása
  A feldolgozás korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése a jövőbeli feldolgozás kolátozásának céljával.
 • e) profilozás
  Profilozás a személyes adatok feldolgozásnak minden automatizált formája, ami abból áll, hogy ezeket a személyes adatokat a természetes személy bizonyos személyes jellemzőire vonatkoztassák, értékeljék, különösen a munkavégzésre, gazdasági helyzetre, egészségi állapotra, személyes preferenciákra, érdeklődésre, megbízhatóságra, viselkedésre, tartózkodási helyre vagy annak megváltoztatására vonatkozó jellemzőket elemezzék vagy előre jelezzék.
 • f)  álnevesítés
  Álnevesítés a személyes adatok feldolgozása olyan módon, ami során a személyes adatok további információk bevonása nélkül nem rendelhetők hozzá egy érintett természetes személyhez, amennyiben ezeket a további információkat elkülönítve tárolják, olyan műszaki és szervezési intézkedésekkel, amik biztosítják, hogy a személyes adatok ne legyenek egy azonosított vagy azonosítható természetes személyhez hozzárendelhetők.
 • g) felelős vagy a feldolgozásért felelős
  Felelős vagy a feldolgozásért felelős az a természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy más hely, ami egyedül vagy másokkal együtt a személyes adatok feldolgozásának céljáról és eszközeiről dönt. Ha a feldolgozás célját és eszközeit uniós vagy tagállami jogi szabályozás határozza meg, a felelős megnevezésének kritériumai történhetnek az uniós vagy a tagállami jogi szabályozás szerint.
 • h) szerződéses feldolgozó
  Szerződéses feldolgozó az a természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy egyéb hely, ami a felelős megbízásából személyes adatokat dolgoz fel.
 • i) fogadó
  Fogadó az a természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy egyéb hely, ami számára személyes adatokat adnak át, függetlenül attól, hogy harmadik félről van-e szó vagy nem. A hatóságok, amik számára bizonyos vizsgálatok keretében az uniós vagy a tagállami jog alapján személyes adatokat adhatnak át, nem minősülnek fogadónak.
 • j) harmadik fél
  Harmadik fél az a természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy egyéb hely az érintetten, a felelősön, a szerződéses feldolgozón és a két utóbbi közvetlen felelőssége alá tartozó, személyes adatok feldolgozására feljogosítottakon kívül.
 • k) hozzájárulás
  Hozzájárulás minden, az érintett személyek által önkéntesen, bizonyos esetekben tájékozatott formában és félreérthetetlenül adott szándéknyilatkozat vagy más egyértelműen jóváhagyott eljárás, amivel az érintett személy értésre adja, hogy a rá vonatkozó személyes adatok feldolgozásával egyetért.


2. A feldolgozásért felelős neve és címe

Az Adatvédelmi Törvény, az EU tagállamaiban hatályos adatvédelmi törvények és egyéb adatvédelmi jellegű jogszabályok szerint a felelős:

Bohnenkamp SE
Dieselstraße 14
49076 Osnabrück
Németország
Tel.: +49 541 12163 0
E-Mail: 
Weblap: www.bohnenkamp.de

3. Az adatvédelmi megbízott neve és címe

A feldolgozásért felelős adatvédelmi megbízott neve és címe

Lars Hille 
TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Haumannplatz 4
45130 Essen
Németország
Tel.: +49 201 63496 106
E-Mail: 
Weblap: www.tuv.com

Bármely személy, bármikor közvetlenül fordulhat az adatvédelmi megbízottunkhoz minden az adatvédelemmel kapcsolatos kérdésével és indítványával.

4. Sütik

A Bohnenkamp SE weblapja sütiket használ. A sütik szövegfájlok, amiket a böngészőprogram segítségével a számítógépen elhelyezünk és elmentünk.

Sok weblap és szerver használ sütiket. Sok sütinek van ún. sütiazonosítója. A sütiazonosító az adott süti egyértelmű azonosítója. Olyan karaktersorból áll, amivel a weblapok és szerverek rendelhetők hozzá ahhoz a konkrét böngészőhöz, amibe a sütit elmentették. Ez lehetővé teszi a felkeresett weblapok és szerverek számára az érintett személy böngészőjének megkülönböztetését más sütiket tartalmazó böngészőktől. Az egyértelmű sütiazonosító segítségével ismét felismerhető és azonosítható egy bizonyos böngésző.

A sütik használatával a Bohnenkamp SE a weblap használójának olyan felhasználóbarát szolgáltatásokat tud nyújtani, amikre a sütik elhelyezése nélkül nem lenne képes.

A sütik segítségével a felhasználóhoz optimalizálhatjuk weblapunk ajánlatait és információit. Ahogy már említettük, a sütik segítségével lehetőségünk van weblapunk visszatérő használóinak felismerésére. Ennek a felismerésnek a célja a weblapunk használatának megkönnyítése látogatóink számára. Egy sütiket használó weblap használójának pl. nem kell az oldal minden meglátogatásakor ismét megadnia bejelentkezési adatait, mivel ezt elvégzi a számítógépe az elmentett süti segítségével. További példa a sütik használatára egy webshop bevásárló kosara. A webshop egy sütivel jegyzi meg a látogató által a virtuális bevásárló kosárba helyezett cikkeket.

Az érintett személy a böngészőjének beállításával bármikor megakadályozhatja, hogy sütiket helyezzünk el a számítógépén, így tartósan megtilthatja a sütik használatát. Ezen túlmenően a már elhelyezett sütiket bármikor törölheti a böngészővel vagy más programmal. Ez bármelyik elterjedt böngészőprogramban lehetséges. Ha az érintett személy kikapcsolja a sütik elhelyezését a böngészőjében, adott esetben weblapunk nem minden funkcióját fogja tudni teljeskörűen használni.

5. Általános adatok és információk gyűjtése
A Bohnenkamp SE weblapja annak minden betöltésekor rögzíti az érintett személy vagy az automatizált rendszer általános adatait és információit. Ezeket az általános adatokat és információkat a szerver naplófájljába menti. Rögzítheti (1) a böngésző típusát és verzióját, (2) a látogató számítógépének operációs rendszerét, (3) azt a weblapot, ahonnan a látogató a mi weblapunkra érkezett (Referrer), (4) azt az aloldalt, ahonnan a látogatót a mi weblapunkra átirányították, (5) a weblapunk elérésének dátumát és időpontját, (6) a látogató IP-címét, (7) a látogató internet szolgáltatóját és (8) más hasonló adatokat, amik az informatikai rendszerünk elleni esetleges támadások alkalmával a veszélyek elhárítását szolgálják.

Ezen általános adatok és információk használata során a Bohnenkamp SE nem kapcsolja össze azokat a személlyel. Ezekre az adatokra sokkal inkább az alábbiakhoz van szükség: (1) weblapunk tartalmának helyes megjelenítése, (2) weblapunk tartalmának és a hirdetések optimalizálásához, (3) informatikai rendszerünk és weblapunk technikai háttere folyamatos működőképességének biztosításához, (4) kibertámadás esetén a bűnüldöző hatóságok nyomozásához szükséges információkkal való ellátásához. Ezeket az anonim módon gyűjtött adatokat a Bohnenkamp SE egyfelől statisztikailag értékeli ki, másfelől azzal a céllal, hogy tovább optimalizálja műszaki folyamatait, javítsa a cég adatvédelmét és adatbiztonságát és biztosítsa az általa feldolgozott személyes adatok optimális védelmi szintjét. A szerver naplófájljában anonim módon gyűjtött adatokat teljesen elkülönítve tároljuk az érintett személyek által megadott személyes adatoktól.

6. Regisztrálás a weblapunkra

Az érintett személynek lehetősége van feldolgozásért felelős weblapjára, a személyes adatainak megadásával regisztrálni. A regisztrációhoz használt űrlapból kiderül, hogy milyen személyes adatok kerülnek továbbításra a feldolgozásért felelőshöz. Az érintett személy által megadott személyes adatokat kizárólag cégen belüli használatra mentjük el, azokat a feldolgozásért felelős csak saját céljaira gyűjti és tárolja. A feldolgozásért felelős a személyes adatokat továbbíthatja egy vagy több szerződéses feldolgozóhoz, pl. csomagszállító futárszolgálat, akik a személyes adatokat szintén csak saját belső céljaikra használhatják, a feldolgozásért felelős megbízásának megfelelően.

A feldolgozásért felelős weblapjára történő regisztrációval rögzítésre kerül az érintett személy internet-szolgáltatója (ISP) által kiosztott IP-cím, a regisztráció dátuma és időpontja is. Ezen adatok rögzítése azért történik, mert csak így akadályozható meg a szolgáltatásainkkal való visszaélés, és adott esetben ezek az adatok teszik lehetővé egy bűncselekmény felderítését. Ennek megfelelően ezen adatok rögzítése a feldolgozásért felelős biztonsága szempontjából szükséges. Ezen adatokat alapesetben nem továbbítjuk harmadik félnek, hacsak arra törvényi kötelezettségünk nincs vagy a továbbítás a bűnüldözést nem szolgálja.

Az érintett személy regisztrációja, a személyes adatainak önkéntes megadásával azért szükséges a feldolgozásért felelős számára, hogy az érintett személy számára olyan tartalmat és szolgáltatást kínálhasson, ami a jellegénél fogva csak regisztrált felhasználók számára kínálható. A regisztrált személynek joga van a regisztráció során megadott személyes adatait bármikor módosítani vagy a feldolgozásért felelős adatállományából teljes körűen törölni vagy töröltetni.

A feldolgozásért felelős bármelyik érintett személy kérésére, bármikor felvilágosítást nyújt arról, hogy az érintett személyről milyen személyes adatokat rögzítettek. A továbbiakban a feldolgozásért felelős az érintett személy kérésére vagy iránymutatása alapján helyesbíti vagy törli annak személyes adatait, amennyiben ez nem ütközik törvényes megőrzési kötelezettségbe. Ebben az összefüggésben a feldolgozásért felelős minden munkatársa kapcsolattartóként áll az érintett személy rendelkezésére.

7. Előfizetés a hírlevelünkre

A Bohnenkamp SE weblapján a felhasználónak lehetősége van a cég hírlevelére előfizetni. A hírlevél előfizetéséhez használt űrlapból kiderül, hogy milyen személyes adatok kerülnek továbbításra a feldolgozásért felelőshöz.

A Bohnenkamp SE rendszeresen hírlevél formájában tájékoztatja ügyfeleit és üzleti partnereit a cég ajánlatairól. Cégünk hírlevelét az érintett személy csak akkor kapja meg, ha (1) rendelkezik érvényes e-mail címmel és (2) regisztrált a hírlevél kiküldésére. Az érintett személy által a hírlevél feliratkozás során megadott e-mail címre küldünk egy megerősítő e-mailt, a kétlépcsős azonosítás jogi kötelezettsége miatt. Ez a megerősítő e-mail arra szolgál, hogy ellenőrizzük, valóban az e-mail cím tulajdonosa igényelte a hírlevél kiküldését.

A hírlevélre való előfizetéskor rögzítjük az érintett személy internet szolgáltatója (ISP) által, a feliratkozás időpontjában kiosztott IP-címet, valamint az előfizetés dátumát és az időpontját. Ezen adatok gyűjtésére ahhoz van szükség, hogy az e-mail cím (lehetséges) illetéktelen használatát egy későbbi időpontban bizonyítani lehessen, ezért ez a feldolgozásért felelős jogi biztonságát szolgálja.

A hírlevél előfizetése során gyűjtött személyes adatokat kizárólag a hírlevél kiküldésére használjuk. Ezen túlmenően a hírlevél előfizetőit e-mailben tájékoztathatjuk, amennyiben ez a hírlevél szolgáltatás működtetéséhez vagy az ezzel összefüggő regisztrációhoz szükséges, ami pl. a hírlevél szolgáltatás vagy a műszaki adottságok módosítása esetén válhat szükségessé. A hírlevél szolgáltatás keretében gyűjtött személyes adatokat nem adjuk át harmadik félnek. Az érintett személy bármikor lemondhatja a hírlevél előfizetését. Az érintett személy a hírlevél kiküldéséhez rendelkezésre bocsátott személyes adatainak tárolásához adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Minden hírlevélben megtalálható a lemondásához szükséges link. Annak lehetőséges is adott, hogy bármikor lemondja a hírlevél küldést, közvetlenül a feldolgozásért felelős weblapján, vagy ezt más módon közölje a feldolgozásért felelőssel.

8. Hírlevél követés

A Bohnenkamp SE hírlevelében ún. számláló pixel van. A számláló pixel egy miniatűr grafikus elem, amit az ilyen HTML formátumban kiküldött e-mailekbe ágyaznak be, hogy lehetővé tegyék a naplófájlba való bejegyzést és annak elemzését. Ez alapján végezhető el az online marketing kampány sikerének vagy sikertelenségének statisztikai elemzése. A Bohnenkamp SE a beágyazott számláló pixel segítségével ismeri fel, hogy az érintett személy mikor nyitotta meg az e-mailt és a hírlevélben található melyik linkre kattintott.

Az ilyen hírlevélben található számláló pixel segítségével gyűjtött személyes adatokat a feldolgozásért felelős rögzíti és értékeli ki, hogy optimalizálja a hírlevél kiküldését és a jövőbeli hírleveleket még jobban az érintett személy érdeklődéséhez igazítsa. Ezeket a személyes adatokat nem adjuk át harmadik félnek. Az érintett személyeknek bármikor joguk van, az e célra elkülönítetten, a kétlépcsős azonosítási folyamatban megadott adatkezelési hozzájárulásukat visszavonni. A visszavonás után ezeket a személyes adatokat a feldolgozásért felelős törli. A hírlevél küldésének lemondása a Bohnenkamp SE számára automatikusan visszavonásnak minősül.

9. Kapcsolatteremtés a weblapunkon keresztül

A Bohnenkamp SE weblapja, a törvényi előírásoknak megfelelően, lehetőséget biztosít a gyors, elektronikus kapcsolatteremtésre cégünkkel, és a közvetlen kommunikációra, ebbe tartozik az általános cím is, az ún. elektronikus postafiók (e-mail cím). Amennyiben az érintett személy e-mailben vagy a kapcsolati űrlapon kapcsolatba lép a feldolgozásért felelőssel, az érintett személy által továbbított személyes adatok automatikusan rögzítésre kerülnek. Az ilyen, az érintett személy által önkéntesen a feldolgozásért felelősnek továbbított személyes adatokat a feldolgozás vagy az érintett személlyel történő kapcsolatfelvétel céljából rögzítik. Ezen személyes adatokat nem adják át harmadik félnek.

10. A személyes adatok rutinszerű törlése és zárolása

A feldolgozásért felelős az érintett személy személyes adatait csak arra az időre rögzíti és az alatt dolgozza fel, ami a rögzítés céljának eléréséhez szükséges, vagy amennyiben erre európai irányelv vagy jogszabály ill. más jogalkotó törvényi vagy rendeleti szabályozása - ami a feldolgozásért felelősre vonatkozik - előírja.

Ha a rögzítés célja meghiúsul vagy lejár az európai irányelv vagy jogszabály ill. más jogalkotó törvényi vagy rendeleti szabályozása által előírt tárolási időszak, a személyes adatokat rutinszerűen, a törvényi előírásoknak megfelelően zárolják vagy törlik.

11. Az érintett személy jogai

 • a) A tájékozódás joga
  Minden érintett személyt megilleti az európai irányelvek és jogszabályok által biztosított jog ahhoz, hogy a feldolgozásért felelőstől tájékoztatást kapjon a rá vonatkozó személyes adatok feldolgozásáról. Amennyiben az érintett személy élni kíván ezen jogával, ez ügyben bármikor a feldolgozásért felelős valamelyik munkatársához fordulhat.
 • b) A felvilágosítás joga
  Minden a személyes adatok feldolgozása által érintett személyt megilleti az európai irányelvek és jogszabályok által biztosított jog ahhoz, hogy a feldolgozásért felelőstől bármikor díjtalan tájékoztatást kapjon a róla rögzített személyes adatokról és másolatot kapjon erről a tájékoztatásról. Az európai irányelvek és jogszabályok által biztosított jog az érintett személyek számára az alábbi adatokról biztosít felvilágosítást:

  • a feldolgozás céljai
  • a feldolgozott személyes adatok kategóriái
  • a fogadók vagy a fogadók kategóriái, akik számára a személyes adatokat elérhetővé tették vagy tenni fogják, különösen a harmadik országokban vagy nemzetközi szervezeteknél levő fogadók
  • ha lehet, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, ha ez nem lehetséges, az időtartam meghatározásának kritériumai
  • az érintett személyre vonatkozó személyes adatok helyesbítésének vagy törlésének joga, vagy azok feldolgozásának korlátozása ill. a feldolgozás elleni tiltakozás joga
  • a felügyeleti hatóságnál való panasztétel joga
  • ha a személyes adatokat nem az érintett személytől gyűjtötték: az adatok származására vonatkozó minden elérhető információ
  • az automatizált döntéshozatal használata beleértve a profilozást is a „DS_GVO 4§ és 22” 1. szakasz értelmében - legalábbis ezekben az esetekben - kifejező információk az alkalmazott logikáról és annak hatásköréről, valamint az ilyen feldolgozásnak az érintett személyre gyakorolt hatásáról

 • Az érintet személyt megilleti a felvilágosítás joga is arról, hogy a személyes adatait továbbították-e harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez. Amennyiben ez történt, az érintett személynek jog van felvilágosítást kapni a továbbítással kapcsolatok megfelelő garanciákról.
  Amennyiben az érintett személy élni kíván a felvilágosítás jogával, ez ügyben bármikor a feldolgozásért felelős valamelyik munkatársához fordulhat.
 • c) A helyesbítés joga
  Minden, a személyes adatok feldolgozása által érintett személyt megilleti az európai irányelvek és jogszabályok által biztosított jog ahhoz, hogy kérje a rá vonatkozó, hibás személyes adatok haladéktalan helyesbítését. Az érintett személynek joga van ahhoz is, hogy a feldolgozás céljait figyelembe véve, kérje a hiányos személyes adatainak kiegészítését - akár kiegészítő nyilatkozattal is.

  Amennyiben az érintett személy élni kíván ezen jogával, ez ügyben bármikor a feldolgozásért felelős valamelyik munkatársához fordulhat.
 • d) A törlés joga (az elfelejtetté válás joga)
  Minden, a személyes adatok feldolgozása által érintett személyt megilleti az európai irányelvek és jogszabályok által biztosított jog ahhoz, hogy a feldolgozásért felelőstől kérje a rá vonatkozó személyes adatok haladéktalan törlését, amennyiben valamelyik következő ok fennáll, és amennyiben a feldolgozás nem szükséges:

  • A személyes adatokat olyan célokra gyűjtötték vagy dolgozták fel egyéb módon, amikre már nincsen szükség.
  • Az érintett személy visszavonja hozzájárulását, amin a DS-GVO 6§ 1a. bekezdése vagy a 9§ 2a. bekezdése szerint a feldolgozás alapul, és arra más jogi alap sincsen.
  • Az érintett személy a DS-GVO 21§ 1. bekezdés szerint tiltakozik a feldolgozás ellen, és nem állnak fenn magasabb rendű jogi alapok a feldolgozásra, vagy az érintett személy a DC-GVO 21§ 2. bekezdés szerint tiltakozik a feldolgozás ellen.
  • A személyes adatokat jogtalanul dolgozták fel.
  • A személyes adatok törlése a feldolgozásért felelősre vonatkozó uniós vagy tagállami jogi kötelezettség teljesítése miatt szükséges.
  • A személyes adatokat a DS-GVO 8§ 1. bekezdés szerint a társaság által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban gyűjtötték.

 • Amennyiben valamelyik fenti ok áll fenn és az érintett személy kezdeményezné a Bohnenkamp SE által rögzített személyes adatainak törlését, ez ügyben bármikor a feldolgozásért felelős valamelyik munkatársához fordulhat. A Bohnenkamp SE munkatársa kezdeményezni fogja, hogy haladéktalanul foglalkozzanak a törlési igénnyel.
  Ha a személyes adatokat a Bohnenkamp SE elérhetővé tette és a DS-GCO 17§ 1. bekezdés szerint társaságunk felelős a személyes adatok törléséért, az elérhető műszaki jellegű technológiák, és az elfogadható megvalósítási költségek figyelembe vételével a Bohnenkamp SE intézkedéseket tesz az elérhetővé tett adatokat feldolgozó más feldolgozásért felelősök értesítésére arról, hogy az érintett személy kezdeményezte ezeknél az adatfeldolgozásért felelősöknél is a személyes adataira vonatkozó összes link, mindenféle másolat törlését, amennyiben ezek feldolgozása nem szükséges. A Bohnenkamp SE munkatársa az adott esetben kezdeményezni fogja a szükséges eljárást.< />
 • e) A feldolgozás korlátozásának joga
  Minden, a személyes adatok feldolgozása által érintett személyt megilleti az európai irányelvek és jogszabályok által biztosított jog ahhoz, hogy a feldolgozásért felelőstől kérje a feldolgozás korlátozását, amennyiben valamelyik alábbi előfeltétel adott:

  • A személyes adatok helyességét az érintett személy vitatja, méghozzá annyi ideje, ami a feldolgozásért felelős számára a személyes adatok helyességének ellenőrzését lehetővé tette.
  • Jogtalan a feldolgozás, ha az érintett személy visszautasítja adatainak törlését, ami helyett inkább azok használatának korlátozását kéri.
  • A felelősnek már nincs szüksége a feldolgozáshoz a személyes adatokra, az érintett személynek azonban szüksége van azokra jogi igényének érvényesítéséhez vagy védelméhez.
  • Az érintett személy a DS-GVO 21§ 1. bekezdés szerint tiltakozott a feldolgozás ellen és még nem dőlt el, hogy a feldolgozásért felelős jogos érdekei az érintett személyé fölött állnak-e.

 • Amennyiben valamelyik fenti előfeltétel adott és az érintett személy kezdeményezné a Bohnenkamp SE által rögzített személyes adatai feldolgozásának korlátozását, ez ügyben bármikor a feldolgozásért felelős valamelyik munkatársához fordulhat. A Bohnenkamp SE munkatársa kezdeményezni fogja a feldolgozás korlátozását.
 • f)  Az adatok átvihetőségének joga
  Minden, a személyes adatok feldolgozása által érintett személyt megilleti az európai irányelvek és jogszabályok által biztosított jog ahhoz, hogy a feldolgozásért felelősnek átadott személyes adatokról strukturált formában, járatos és géppel olvasható másolatot kapjon. Joga van ahhoz is, hogy ezeket az adatokat a felelős által nem korlátozva, másik feldolgozásért felelős rendelkezésére bocsássa, amennyiben a feldolgozásért felelősnek átadott személyes adatok feldolgozása a DS-GVO 6§ 1a. bekezdés, vagy a 9§ 2a. bekezdés szerinti hozzájáruláson ill. a DS-GVO 6§ 1b. bekezdés szerinti szerződésen alapult, és a feldolgozás automatizált folyamatban történik, amennyiben a feldolgozás nem egy olyan feladat figyelemmel kíséréséhez szükséges, ami közérdek vagy állami jogérvényesítés gyakorlása keretében történik.

  Az érintett személynek az adatok a DS.GVO 20§ 1. bekezdés szerinti átvihetőségéhez fűződő joga érvényesítése során joga van elérni, hogy a személyes adatait az egyik feldolgozásért felelős közvetlenül adja át a másik feldolgozásért felelősnek, amennyiben ez műszakilag megvalósítható, és amennyiben ez más személyek jogait és szabadságát nem sérti.

  Az adatok átvihetőségéhez fűződő jog érvényesítése során az érintett személy bármikor fordulhat a Bohnenkamp SE valamelyik munkatársához.
 • g) A tiltakozás joga
  Minden, a személyes adatok feldolgozása által érintett személyt megilleti az európai irányelvek és jogszabályok által biztosított jog ahhoz, hogy a különleges helyzetéből fakadó okokból a rá vonatkozó személyes adatok feldolgozása ellen tiltakozzon, a DS-GVO 6§ 1e. vagy 1f. bekezdés alapján. Ez vonatkozik az ezekre a rendelékezésekre alapított profilozásra is.

  A Bohnenkamp SE a személyes adatokat a tiltakozás esetén a továbbiakban nem dolgozza fel, ha csak nem tudjuk bizonyítani a feldolgozáshoz fűződő kényszerítő és védhető okunkat, ami az érintett személy érdekei, jogai és szabadsága fölött áll, vagy a feldolgozás jogi igény érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges.

  Ha a Bohnenkamp SE az adatokat közvetlen reklámozáshoz dolgozza fel, az érintett személynek joga van bármikor tiltakozni a személyes adatainak ilyen célú feldolgozása ellen. Ez vonatkozik a profilozásra is, amennyiben az ilyen közvetlen reklámozáshoz kapcsolódik. Ha az érintett személy tiltakozik a személyes adatainak közvetlen reklámozásra történő feldolgozása ellen a Bohnenkamp SE-nál, úgy azt a továbbiakban nem dolgozzuk fel ilyen célokra.

  Az érintett személynek joga van a különleges helyzetéből fakadó okokból a személyes adatainak a Bohnenkamp SE-nál történő tudományos vagy történelmi kutatási, vagy a DS-GVO 89§ 1. bekezdésen alapuló statisztikai feldolgozása ellen tiltakozni, hacsak a feldolgozásra nem közérdekű feladat teljesítéséhez van szükség.

  A tiltakozáshoz fűződő jog gyakorlása során az érintett személy bármikor fordulhat a Bohnenkamp SE bármelyik munkatársához. Az érintett személynek lehetősége van a társaság szolgáltatásaival kapcsolatban az 58/2002/EU irányelvet figyelmen kívül hagyva, a tiltakozáshoz fűződő jogát automatizált eljárásban érvényesíteni, ami során műszaki specifikációk kerülnek alkalmazásra.
 • h) Automatizált döntéshozatal az egyes esetekben a profilozást is bele értve
  Minden, a személyes adatainak feldolgozásával érintett személyt megilleti az európai irányelvek és jogszabályok által biztosított jog ahhoz, hogy ne csak automatizált feldolgozáson - a profilozást is beleértve - alapuló döntéshozatalnak legyen alávetve, ami a törvényes hatásoknak teszi ki vagy más módon jelentős hátrányban részesíti, amennyiben a döntés (1) nem szükséges az érintett személy és felelős közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez, vagy (2) az uniós vagy tagállami jogi előírások alapján a felelős hatáskörébe tartozik és ezek a jogszabályok elfogadható szabályozást tartalmaznak az érintett személy jogainak és szabadságának, valamint jogos érdekeinek védelmére, vagy (3) az érintett személy kifejezett hozzájárulásával történik.

  Amennyiben a döntésre (1) az érintett személy és felelős közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez van szükség, vagy (2) az érintett személy kifejezett hozzájárulásával történik, a Bohnenkamp SE elfogadható lépéseket tesz az érintett személy jogainak és szabadságának, valamint jogos érdekeinek védelmére, ahova legalább a felelős részéről egy személy beavatkozásának kieszközléséhez fűződő jog, a saját álláspont bemutatása és a döntés megtámadása tartozik.

  Amennyiben az érintett személy élni kíván az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogaival, ez ügyben bármikor a feldolgozásért felelős valamelyik munkatársához fordulhat.
 • i) Az adatvédelmi hozzájárulás visszavonásának joga
  Minden, a személyes adatok feldolgozása által érintett személyt megilleti az európai irányelvek és jogszabályok által biztosított jog ahhoz, hogy bármikor visszavonja személyes adatainak feldolgozásához adott hozzájárulását.

  Amennyiben az érintett személy élni kíván a hozzájárulásának visszavonásához fűződő jogával, ez ügyben bármikor a feldolgozásért felelős valamelyik munkatársához fordulhat.


12. Adatvédelem az álláspályázatoknál és a pályázati eljárásokban

A feldolgozásért felelős a pályázók személyes adatait gyűjti és dolgozza fel az álláspályázatokban és pályázati eljárások lebonyolítása céljából. A feldolgozás elektronikus úton is történhet. Ez első sorban akkor történik, ha a pályázó a pályázati dokumentumait elektronikus úton, pl. e-mailben vagy a weboldalon kitöltött adatlapon továbbítja a feldolgozásért felelőshöz. Ha a feldolgozásért felelős munkaszerződést köt a pályázóval, az átadott személyes adatokat a törvényi előírásoknak megfelelően tárolják a munkaviszony létrehozása és lebonyolítása céljára. Ha a feldolgozásért felelős nem köt munkaszerződést a pályázóval, a benyújtott dokumentumokat a pályázat elutasításától számított két hónap elteltével automatikusan törlik, amennyiben a törlés nem áll a feldolgozásért felelős egyéb jogos érdekeivel ellentétben. Ebben az értelemben az egyéb jogos érdek pl. a bizonyítási kötelezettség az Általános Esélyegyenlőségi Törvény (AGG) szerinti eljárásban.

13. Adatvédelmi rendelkezések a Google Analytics használatával kapcsolatban (anonimizálási funkcióval)

A feldolgozásért felelős beépítette a weblapjába a Google Analytics komponenseit (anonimizálási funkcióval). A Google Analytics egy web-elemző szolgáltatás. A web-elemzés a weboldal látogatóinak szokásait értékeli ki, amihez adatokat gyűjt, tárol és elemez. A web-elemző szolgáltatás egyebek mellett adatokat gyűjt arról, hogy az adott személy melyik weblapról érkezett (ún. referrer), a weblap mely aloldalait látogatta meg, és az aloldalakat milyen gyakran és mennyi időre nyitotta meg. A web-elemzést leginkább a weblap optimalizálására és az internetes hirdetések költség-haszon elemzésére használják.

A Google-Analytics komponensek üzemeltetője a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

A feldolgozásért felelős a Google Analytics segítségével történő web-elemzéshez a „_gat._anonimizeip” kiegészítőt használja. Ezzel a kiegészítővel a Google az érintett személy internet csatlakozásának IP-címét lerövidíti és anonimizálja, amennyiben a weblapunk elérése az Európai Unió tagországából vagy az Európai Gazdasági Térség más szerződéses államából történik.

A Google Analytics komponens célja a weblapunk látogatottságának elemzése. A gyűjtött adatokat a Google egyebek mellett arra használja, hogy kiértékelje weblapunk használatát, online beszámolókat állítson össze számunkra a weblapunkat érintő aktivitásokról, és további, a weblapunk használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson.

A Google Analytics az érintett személy informatikai rendszerén sütit helyez el. A sütiket fentebb magyaráztuk el. A süti elhelyezésével teszi lehetővé a Google a weblapunk használatának elemzését. A feldolgozásért felelős által üzemeltetett weblap minden olyan aloldalának betöltésekor, amin elhelyezték a Google Analytics komponenst, az adott Google Analytics komponens az érintett személy számítógépes rendszerének böngészőjéből automatikusan adatokat kap az online elemzés céljára. Ezen műszaki eljárás keretében a Google tudomást szerez olyan személyes adatokról, mint az érintett személy IP-címe, ami a Google számára egyebek mellett lehetővé teszi a látogató származási helyének és kattintásainak megállapítását és ebből következően a jutalékok elszámolását.

A sütikkel elmentik az érintett személy személyes adatait, pl. az elérés időpontját, az elérés kezdeményezésének helyét, a weblapunkon történő látogatásának gyakoriságát. Weblapunk minden meglátogatása alkalmával ezeket a személyes adatokat, beleértve az érintett személy által használt internet csatlakozás IP-címét is, továbbítják a Google-hoz, az USA-ba. Ezeket a személyes adatokat a Google az USA-ban tárolja. A Google ezeket a műszaki eljárásokkal kapott személyes adatokat, bizonyos esetekben továbbadja harmadik feleknek.

Az érintett személy, ahogy az fentebb leírtuk, a böngészőjének beállításával bármikor megakadályozhatja, hogy sütiket helyezzünk el a számítógépén, így tartósan megtilthatja a sütik használatát. A használt böngésző ilyen beállítása megakadályozza azt is,hogy a Google sütit helyezzen el az érintett felhasználó számítógépes rendszerében. Ezen túlmenően a Google Analytics által korábban elhelyezett sütiket bármikor törölheti a böngészővel vagy más programmal.

Az érintett személynek lehetősége van arra is, hogy A Google-nél tiltakozzon és megakadályozza a Google Analytics által ezen a weblap használatakor történő adatgyűjtést és feldolgozást. Ehhez az érintett személynek egy böngésző kiegészítőt kell letöltenie és telepíteni erről a linkről tools.google.com/dlpage/gaoptout . Ez a böngésző kiegészítő egy JavaScripttel közli a Google Analytics-szel, hogy a weblap meglátogatásáról semmilyen adatot és információt sem továbbíthat. A böngésző kiegészítő telepítését a Google tiltakozásként kezeli. Az érintett felhasználó számítógépes rendszerének későbbi törlése, formattálása vagy újratelepítése után a böngésző kiegészítőt is újra kell telepíteni, hogy kikapcsolja a Google Analytics működését. Ha a böngésző kiegészítőt az érintett személy vagy a befolyási körébe tartozó más személy törli vagy kikapcsolja, megmarad a lehetőség a böngésző kiegészítő újratelepítésére vagy ismételt bekapcsolására.

A Google hatályos adatvédelmi szabályairól további információkat ezen a linkeken érhet el: www.google.de/intl/de/policies/privacy/ és www.google.com/analytics/terms/de.html . A Google Analytics működésének részletes magyarázatát ezen a linken érheti el www.google.com/intl/de_de/analytics/ .

14. Közösségi média

A közösségi médiában időről-időre lehetősége nyílik nyereményjátékon való részvételre. Az ennek során kapott személyes adatokat kizárólag a nyertes kisorsolására és a nyereményének postai úton való eljuttatására használjuk. Ezeket a személyes adatokat 14 nap elteltével töröljük.

Vegye figyelembe. hogy semmilyen befolyásunk sincs a közösségi média platform adatfeldolgozásának kiterjedésére, módjára és céljára. További információkat az adott oldalak adatvédelmi irányelveiben találhat.

A Facebook adatvédelmi irányelvei: https://de-de.facebook.com/policy.php
A Twitter adatvédelmi irányelvei: https://help.twitter.com/de/safety-and-security
Az Instagram adatvédelmi irányelvei: http://instagram.com/legal/terms
A YouTube adatvédelmi irányelvei: http://www.youtube.com/intl/de/yt/about/policies

15. A feldolgozás jogi alapjai

Cégünk számára a DS-GVO 6§ 1a. bekezdés szolgál jogi alapként a feldolgozási folyamatokhoz, ahol beszerezzük az adott feldolgozási célhoz való hozzájárulást. Az olyan szerződés, ahol a szerződő fél az érintett személy, teljesítéshez szükséges személyes adatok feldolgozására szükség van, mint ahogy ez pl. az áruk szállításnál vagy egyéb teljesítések esetén fennáll, a feldolgozás jogi alapja a DS-GVO 6§ 1b. bekezdése. Ugyanez vonatkozik azokra a feldolgozási folyamatokra is, amikre a szerződések előkészítési folyamatai során van szükség, pl. a termékeink vagy szolgáltatásaink iránti érdeklődésnél. Amennyiben cégünket törvény kötelezi a személyes adatok feldolgozására, pl. adózási kötelezettségek teljesítéséhez, a feldolgozás jogi alapja a DS-GVO 6§ 1c. bekezdése. Ritkán előfordulhat, hogy a személyes adatok feldolgozására az érintett személy vagy más természetes személy életfontosságú érdekének védelme miatt van szükség. Ilyen eset pl. ha egy látogató az üzemünkben megsérül, és ezért a nevét, életkorát, betegbiztosítási adatait vagy más létfontosságú információit tovább kell adjuk az orvosnak, kórháznak vagy más harmadik személynek. Az ilyen feldolgozás alapja a DS-GVO 6§ 1d. bekezdése. A feldolgozás alapja lehet a DS-GVO 6§ 1f. bekezdése is. Ez a jogi alapja azon feldolgozási folyamatoknak, amiket semelyik korábban említett jogalap sem fed le, amennyiben a feldolgozás a cégünk vagy harmadik fél jogos érdekében szükséges, és az érintett személy érdekei, alapvető jogai és szabadsága nem áll ezek fölött. Az ilyen feldolgozás azért is megengedett a számunkra, mert az európai jogalkotásban ezt külön kiemelték. Ebben a felfogásban a jogos érdek feltételezhető akkor, ha az érintett személy a feldolgozásért felelős ügyfele (mérlegelési alap, DS-GVO 47§ 2. bekezdés). 

16. A felelős vagy harmadik fél által követett, a feldolgozáshoz fűződő jogos érdek

Ha a személyes adatok feldolgozása a DS-GVO 6§ 1f. bekezdésén alapul, a jogos érdekünk az üzleti tevékenységünk folytatása minden munkavállalónk és résztulajdonosunk jóléte érdekében.

17. A személyes adatok tárolásának időtartama

A személyes adatok tárolási időtartamának kritériuma a mindenkori törvényi megőrzési határidő. Ezern határidő elteltével a megfelelő adatokat rutinszerűen töröljük, amennyiben azokra a szerződés teljesítéséhez vagy előkészítéséhez már nincsen szükség.

18. A személyes adatok rendelkezésre bocsátásának törvényi vagy szerződéses előírásai; a szerződéskötéshez való szükségesség; az érintett személy kötelezettsége a személyes adatok rendelkezésre bocsátására; a rendelkezésre nem bocsátás lehetséges következményei

Tájékoztatjuk arról, hogy a személyes adatok rendelkezésre bocsátása részben törvényi előírásból (pl. adózási előírások) vagy a szerződéses szabályozásból (pl. a szerződő fél adatai) következhet. Olykor a szerződéskötéshez szükséges lehet a személyes adatok rendelkezésre bocsátása az érintett fél által, amiket nekünk fel kell dolgoznunk. Például az érintett személy köteles a személyes adatait a rendelkezésünkre bocsátani, ha a cégünk szerződést köt vele. A személyes adatok rendelkezésre nem bocsátása azzal a következménnyel járna, hogy nem lehetne megkötni a szerződést az érintett személlyel. A személyes adatok rendelkezésre bocsátása előtt az érintett személynek valamelyik munkatársunkhoz kell fordulnia. Munkatársunk az adott esetre vonatkozóan felvilágosítja az érintett személyt, hogy a személyes adatainak rendelkezésre bocsátása törvényen vagy szerződésen alapul vagy a szerződéskötéshez nélkülözhetetlen, fennáll-e a személyi adatainak rendelkezésre bocsátási kötelezettsége és ennek elmulasztása milyen következményekkel járna. 

19. Az automatizált döntéshozatal léte

Felelősségtudatos vállalkozásként nem használunk automatizált döntéshozatalt vagy profilozást.

 

Cookies