Het nieuwe
banden-label
vanaf mei 2021

De invoering van het EU-label moet leiden tot de reductie van de voertuigemissies, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de klimaatneutraliteit 2050.

Algemene verklaring

Algemene verklaring

Betekenis van de symbolen

Rolweerstand

klassen E tot A
Het brandstofverbruik is afhankelijk van de rolweerstand van de banden, het voertuig en de rijomstandigheden. De rolweerstand wordt weergegeven in klassen A (grootste efficiëntie) tot E (kleinste efficiëntie). Het verschil tussen de gunstigste klasse (A) en de ongunstigste klasse (E) is een verbruiksvermindering van 7,5%. 

Grip op nat wegdek

klassen E tot A
De remprestatie van een band op een nat wegdek wordt gemeten met de (ABS-) remweg of de maximale wrijvingscoëfficiënt tussen de band en het wegdek. en vergeleken met de waarden van een referentieband. De grip op een nat wegdek wordt ook gemeten in klassen A (kortste remweg) en E (langste remweg). Met een band van klasse A kan in vergelijking met een band van klasse E bij een volremming bij een snelheid van 80 km/u de remweg met een afstand van tot 18 meter worden verkort.

Extern geluidsniveau

klassen C tot A
Het extern geluidsniveau van de band wordt in de klassen A (stilste band) en C (luidste band) en met een overeenkomstig aantal geluidsgolven ingedeeld. Het pictogram met de classificatie A geeft aan dat het externe geluidsniveau van de band meer dan 3 dB lager ligt dan de EU-grenswaarde die gold tot 2016. De classificatie B is lager dan of gelijk aan de EU-grenswaarde van 3 dB die gold tot 2016. De classificatie C is 3 dB hoger dan de EU-grenswaarde die gold tot 2016. 

Sneeuw- en ijspictogram

Het nieuwe EU-label zal ook het reeds gekende sneeuwpictogram (3PMSF) voor winter- en vierseizoendsbanden, en een ijspictogram voor geselecteerde C1-winterbanden voor personenwagens bevatten.

Het nieuwe EU-bandenlabel

 1. QR-code leidt naar de EU-productdatabank
  (EPREL)
 2. Toevoeging aan de identificatie van het bandentype = art.-nr.
 3. Nieuwe inschaling van de onderste labelwaarden
  De labelklassen E en F worden labelklasse D.
  De labelklasse G fusioneert met de labelklasse E.
  Op de linkerkant van het bandenlabel wordt de rolweerstand vermeld. Op de rechterkant wordt de grip op een nat wegdek vermeld.
 4. ABC-classificatie van de geluidsklassen in plaats van geluidsgolven
  De decibelwaarde wordt nog steeds vermeld.
 5. Weergave van de pictogrammen
  Aanduiding van het pictogram voor de grip op sneeuw (3PMSF) en het pictogram voor de grip op ijs (alleen voor banden van klasse C1)

Opdrachten voor u als bandenhandelaar

Belangrijk is:
Door de overgangsperiode zullen nog banden met het ‘oude’ EU-bandenlabel in omloop zijn, die vóór 1 mei 2021 zijn
geproduceerd. Deze hoeven niet opnieuw van een sticker te worden voorzien, aangezien de verordening er niet op van toepassing is.

 • In het verkooppunt (POS) moet het label duidelijk zichtbaar op de band worden aangebracht. Het productinformatie-blad moet digitaal beschikbaar zijn en moet op verzoek in gedrukte vorm ter beschikking worden gesteld.
 • Als u een band verkoopt, die deel uitmaakt van een partij identieke banden, moeten zowel het bandenlabel alsook een productgegevensblad (digitaal) beschikbaar zijn en op verzoek in gedrukte vorm ter beschikking worden gesteld.   
 • In visuele advertenties en ander promotiemateriaal voor een bepaald bandentype, moet het bandenlabel digitaal of in gedrukte vorm worden weergegeven. Wanneer een bandenreeks bijvoorbeeld als bandenprofiel wordt vermeld, volstaat het om het bereik tussen het bandentype met de slechtste en de beste classificatie binnen de productfamilie aan te geven.

De EPREL-databank
Iedere bandenproducent moet het nieuwe productgegevensblad (kort PIS) in de EPREL-databank invoeren. Dit bevat alle informatie, die op het EU-bandenlabel staat. Bovendien worden de begin- en de einddatum van de productie van de fabrikant vermeld.